Tusen takk!

– Jeg vil takke den festlige, unge mannen som kjørte meg 25. mai. Jeg skulle treffe gamle barndomsvenner fra Skansen, og tok Bergen taxi inn til byen. Sjåføren var smilende og blid, skikkelig knaidig. Da han hørte jeg var Skansejente, spilte han skansemarsjen på radioen, så armer og bein gikk. Han var så snill og grei. Den dagen var helt topp for meg! Etterpå traff jeg disse vennene og det var skikkelig festlig. Det ble virkelig en super dag. Og jeg vil takke den ungdommen med det gode humøret!

Hilsen Elin Simonsen

– Statsbygg har en messingplate på Tinghuset ut mot Tårnplass. Denne viser rullestolbruker til motsatt side av bygget – denne befinner seg i Markveien – men hvor er nå det i Bergen? Her bør man absolutt få rett navn på plass – man tuller ikke med navn i Bergen – det heter Markeveien i dag – før het det Store Markevei.

Ellen M. Søvig

Fartssyndere

– Ikke ta dem som nærmer seg 90 km/t i en ufarlig 80-sone!

Storfiskene kommer nok – bare vent litt.

Ta dem som er farlige, ikke en tilfeldig «dust» som lot bilen gli – uten fare for seg selv og andre!

Råkjørerne, de som utgjør en fare, kommer. Bare vent litt ...

Frank Olsen

Fart

– Jeg hadde nylig en tur/retur Bergen/Halden. Det virker å ha oppstått en ny trend med å holde fartsgrenser. Jeg bruker selv mye cruisekontroll som er innstilt slik at reell fart er i henhold til gjeldende fartsgrense, men opplevde å få biler tett på med klart varsel, slipp meg forbi eller øk farten.

Den nye trenden er tydeligvis å holde en fart der man slipper fartsbot, 4-5(?) km over fartsgrensen. På veier med gjennomsnittsmåling ser man et helt annet kjøremønster, absolutt å anbefale. Siden jeg ønsker å forholde meg til gjeldende hastigheter, slipper jeg alltid biler forbi når anledningen byr seg, men noen ganger grunnet motgående trafikk eller manglende avkjørsel kan det ta noe tid, og opplevde da til tider hasardiøse forbikjøringer. Hva mener Trygg Trafikk/NAF, bør vi alle forholde oss til fartsbøtenes grenser? Bør myndighetene angi hvor de eksakte grensene for bøter, sikkerhetsmarginene, inntreffer?

Hasardiøse forbikjøringer blir man aldri kvitt, men kanskje antallet kan reduseres noe om vi alle innretter oss til den, etter min erfaring, «nye» kjøreadferd.

PS: Speedometer/hastighet er kontrollert.

Bilist med motto:

Ankomst bedre sent enn aldri

Navn

– Bybanestoppet Danmarks plass bør skifte navn til Krohnsminde, siden det ligger ved Krohnsminde idrettsplass.

Einar Johan Bendixen

Stemmerettsalder

– Enkelte ting tyder på at stemmerettsalderen kan bli senket til 16 år. Noe som taler mot det, er at man i det store og hele ikke er ferdig mentalt utviklet før man er 25. Jeg har hatt barn selv og barnebarn, og dette har jeg selv erfart. Man må komme til skjells år og alder før man kan ta fornuftige beslutninger på egne og andres vegne.

Jeg mener derfor stemmerettsalderen bør heves til 25 år.

Arne Gabrielsen

Underlig

– Leser at fraværsregelen kommer tilbake til høsten. – Er det så klokt å bruke tiden til legene på legeattester til elever når det nå er fastlegemangel?

BA-leser

Flere er ensomme

– Ensomhet defineres som et savn av sosial kontakt, en vond følelse av å ikke ha tilstrekkelig eller tilfredsstillende kontakt med andre. Man skiller ofte mellom to typer ensomhet: situasjonsbestemt ensomhet som skyldes endrede sosiale relasjoner, og kronisk ensomhet som er personer som har følt seg ensomme lenge, kanskje hele eller store deler av livet.

Ensomhet er en av vår tids største folkehelseutfordringer.

Noen er mer utsatt for ensomhet enn andre. De eldste i befolkningen er en av de gruppene. Nesten 4 av 10 eldre over 80 år føler seg ensomme. De er ofte utsatt for situasjonsbestemt ensomhet ved at de har blitt alene og at omgangskretsen stadig blir mindre. Eldre er også sårbare fra før fordi de gjerne har helseutfordringer, er ferdig i jobb og mangler noe meningsfullt å gjøre.

Nå rapporterer også flere unge om ensomhet enn tidligere. Studier fra Ungdata og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at omkring 3 av 10 unge opplever ensomhet.

Koronapandemien ser også ut til å ha ført til mer ensomhet. En undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet i Oslo, Agder, Nordland og Vestland i 2020 viste at særlig unge og aleneboende slet med ensomhet og psykiske plager under pandemien, og at 1 av 3 studenter følte seg ensomme. Samtidig tyder flere undersøkelser på en langsiktig økning av ensomhetens utbredelse, også før pandemien.

Ensomhet er en stor risikofaktor for psykisk uhelse og redusert livskvalitet.

Ved å forebygge og redusere ensomhet, kan vi ta tak i problemer før de vokser seg større. Om man er ensom over tid, kan problemene balle på seg og situasjonen bli verre.

Høyre mener at det offentlige må ta sin del av ansvaret gjennom en tydelig handlingsplan og mer forskning. Gjennom bedre kunnskap om omfang og årsaker til ensomhet vil vi få bedre muligheter til å forebygge og sette inn tiltak som faktisk fungerer. Samtidig kan vi alle gjøre en innsats. Det handler om å se menneskene rundt seg.

Gjennom en bred samfunnsdugnad og et helhetlig samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, frivilligheten og organisasjonslivet må det skapes et mangfold av møteplasser og fellesarenaer som kan gjøre veien inn i fellesskapet lettere for de som opplever at ensomhet dominerer hverdagen.

Erlend Svardal Bøe (H),

stortingsrepresentant

Takk, Fly

– Forsøkte i dag å bestille en flybillett til Oslo.

På grunn av at jeg er 79 år, sitter i rullestol og ikke kan gå et skritt, har jeg spesielle behov for assistanse.

Etter mye leting på Norwegians nettsteder og en «chatte-robot» ga jeg opp å få svar på mine spørsmål. Prøv telefonen, tenkte jeg og etter 41 minutters venting fikk jeg kontakt med en kundebehandler som bare snakket spansk og dårlig engelsk og ikke kunne svare på mine spørsmål.

Jeg prøvde SAS, kom frem etter 21 minutter venting til en som snakket engelsk og dansk. Jeg forsto ikke alt hun sa.

Hva med det nye selskapet FLY? Jeg fant ikke noe telefonnummer på nettsidene! Men jeg fant et på opplysningen og ringte. Etter et minutt fikk jeg svar fra en norsktalende kundebehandler som sa at jeg bare kunne kjøpe billett og møte opp på Flesland, og der ville jeg få den assistanse som var nødvendig. Rullestolen tok de med gratis fordi FLY ønsker at alle skal ha like muligheter til å reise. Han bestilte billetten for meg og sendte meg link til betaling. 5 minutter etter mottok jeg billetten på e-post.

Jeg fikk en Oslo-tur for 341 kr og gleder meg. Takk, FLY!

Hilsen Oveng i rullestol

Les flere summetoner her: Er ikke et dyreliv verdt noe?