Tønder bommer fullstendig!

– I mandagens kommentar bommer Tønder totalt. Han unnlater å forholde seg til kjernen i saken. Kjernen i saken er 40 000 daglige reisende gjennom byens indre sentrum. Det prøver en skribent å latterliggjøre? Det er egentlig det komiske i Tønders skriverier. Hadde en i Oslo plassert en dobbeltsporet forstadsbane over Karl Johan med over 40 000 daglige passasjerer, så hadde nok både hr. Tønder, Oslo sin befolkning og resten av landet fått kjennskap til hva saken dreier seg om. Men saken er at Oslo sine folkevalgte rimelig kjapt skjønte at en ikke legger massiv kollektivtransport på gateplan gjennom byens indre sentrum! Forstadsbanene går klokelig på egne spor ut av byen! Byen skal være for folk og ikke for trafikkmaskiner.

Hilsen Helge S. Nilsen

Irriterende syklister

- Jeg forskrekkes av så mange som sykler rett over overgangsfelt her i Bergen.

Ref. Statens Vegvesen: «Du kan sykle over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du sykler over gangfeltet, regnes du ikke som en gående, og andre kjørende vil ikke ha vikeplikt for deg.»

Jeg vet at Vegtrafikkloven sier at alle i trafikken skal opptre med aktsomhet, og skal unngå ulykker. Men det er grådig frustrerende når en fløyter på de som sykler over overgangsfelt som bilister må stoppe for, og vi får en finger i retur.

Gå av sykkelen når dere skal over gangfelt, selv om bilene senker farten!

Skjerpings, syklister!

Hilsen irritert bilist

Reklame

- At Harald og Sverre i det hele tatt kommenterer «dovendyret», viser jo at reklame virker!

Men hva var tilbudet?

Reklame gjør folk imbesile, men kommersielle kanaler har solgt sin sjel! Hvordan skal de ellers få finansiert driften?

Ingen ser lenger på lineær-TV!

Vi/jeg orker ikke mer fordummende og åndssløv reklame.

Bruk pengene på å sette ned prisene!

Frank A. Olsen

Bytte fastlege?

- Jeg lurer på hvorfor kommunen har en adresse for henvendelser om fastlegeordningen, når de svar vi kan få som pasienter, er ren svada: «Vi anbefaler at du setter deg på venteliste til ny fastlege» – i håp om at vi skal klare oss ett år uten lege? For kommunen vet vel at det er fulle lister og umulig å bytte, særlig for uføre pasienter som ikke bare kan hive seg i en bil når det passer? Beklager å måtte si det, men det virker som om kommunen lar fastlegene gjøre som de vil så lenge de kan legge ansvaret på pasienten for at de blir sykere.

Merete Sandvig Hoel

Svar: Det er for tiden svært høyt press på fastlegene i hele landet, og dessverre per i dag har alle fastlegene i Bergen fulle lister. Kommunen har satt inn en rekke tiltak for å bedre situasjonen, og jobber kontinuerlig med både å beholde de vi har og rekruttere flere fastleger. Konsekvensen er redusert mulighet for å bytte fastlege. For de som ønsker å bytte er det beste alternativet å sette seg på venteliste. Dersom man ikke får time hos fastlegen sin, kan man ta kontakt med Etat for helsetjenester på tlf 55 56 52 00, og vi vil ordne med en legetime på et av våre to kommunale legekontor.

Med vennlig hilsen

Ruth Grung

Byråd for helse og omsorg

Bybanen

- Jeg syns det er så flott med Bybanen. De på Mindemyren har jo fått en helt ny hverdag!

Arild

Takk, Skyss

- Vi er kjempefornøyde med kollektivtilbudet i Bergen.

Vi er sykepleierstudenter og bruker kollektivtransport mye når vi er utplassert. Vi jobber på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien og bruker både buss og bybane. Vi er veldig fornøyde med tilbudet!

Hilsen Helene og Birgitte

(begge 21, snart 22)

Les flere summetoner her: