I 2024 skal det nye Protonsenteret ved Haukeland sykehus stå klart til å ta imot pasienter.

Tirsdag ble grunnsteinen lagt ned hvor senteret skal bygges i Haukelandsbakken, like ved Ulrikens fot. Tilstede var blant annet Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap) og ordfører i Bergen, Rune Bakervik (Ap).

Skal minske senskader

Protonterapi er en mer presis og skånsom behandlingsform enn tradisjonell strålebehandling. Ved at strålebehandlingen blir bedre tilpasset kreftvevet, blir der gitt mindre stråling til det friske vevet rundt. Dette skal redusere faren for langstidsbivirkninger og senskader som minst en av tre rammes av

Protonterapi

  • Protonbehandling skal bidra til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom

  • Mellom 10 – 15 prosent av pasientene som i dag får tradisjonell strålebehandling, vil ha bedre nytte av protonbehandling. Dette utgjør 1000-1500 pasienter pr år.

  • I 2024 skal det bli mulig å få denne behandlingen også her i Bergen når det nye protonsenteret skal stå ferdig bygget ved Haukeland sykehus

  • Protonsenteret skal ligge i Haukelandsbakken rett over nedre stasjon av Ulriksbanen.

  • Senteret skal inneholde ett behandlingsrom og ett forskningsrom (skal kunne gjøres om til behandlingsrom ved behov)

  • Bygget er på ca 10.700 kvm og går over fem etasjer og skal driftes som en integrert del av Kreftavdelingen

  • Kapasitet til 750-900 pasienter med 13 timers behandlingstid når de tre behandlingsrommene står klare i 2024

  • Protonterapi etableres som en flerregional behandlingstjeneste som sikrer kreftpasienter lik tilgang til behandling uavhengig av hvor de bor i landet

  • Pasientene skal fordeles mellom Radiumhospitalet og Haukeland universitetssjukehus

Kilde: Helse Bergen

– Proton har andre fysiske egenskaper enn vanlig stråling. Den er mer skånsom, samtidig som den øker den terapeutiske bredden, men minsker langtidsskader, forklarer professor Olav Mella.

Kreftbehandling har gjort store fremskritt i mange år, men mange som overlever kreft, opplever senskader.

– Unge og særlig barn i vekst er ekstra følsomme for stråling. De kan dermed være de som vil ha godt utbytte av protonstråling, sier Mella.

– Viktig del av fremtiden for hele Norge

Helseministeren var også tilstede for å legge ned grunnsteinen.

– Dette er en veldig viktig del av fremtidens kreftbehandling for hele Norge. Det er en ny mulighet til mer presis og skånsom behandling for pasienter over hele landet, sa hun i sin tale.

Til nå har Norge sendt pasienter til utlandet, særlig Tyskland, for å motta denne formen for kreftbehandling.

– Det er ingen god løsning å måtte reise utenlands i en kritisk fase av livet. Samtidig sender vi også fra oss en mulighet til å lære og utvikle arbeidet innen kreftbehandling, sier Kjerkol.

La ned dagens aviser

Oppi boksen som skulle legges ned la ordfører i Bergen, Rune Bakervik, dagens aviser fra Bergen.

– Det er på vegne av Bergen by en stor glede og ære og legge ned dagens BA og BT som et tidsvitne om det som sto på agendaen nettopp på grunnsteinsdagen, sa Bakervik.

Han understreket at etableringen av protonsenteret i Bergen ikke bare sikrer et viktig prinsipp om lik tilgang til behandling uavhengig av hvor landet man bor.

– Senteret skaper også høykompetente arbeidsplasser og styrker Bergens helsefaglige tilbud, sa Bakervik i sin tale.