Bymiljøetaten i Bergen kommune legger en merkelig logikk til grunn når de nå krever penger fra bilister som står parkert på de altfor få parkeringsplassene ved Åsane Arena. Til nå har bilistene kunnet parkere gratis ved gigantanlegget, som ifølge seg selv er at av landets største flerbruksanlegg. Storstuen huser over 2000 aktive hver dag, og tilbyr blant annet fotballbane, klatrevegg, turnhall, sandhall, curlingbaner, squashhall og kampsportsenter. I tillegg har hallen plass til 2200 tilskuere, og fotballarenaen utendørs kan huse 3700 publikummere. Alt ifølge idrettsarenaens egen hjemmeside.

For å ta unna trafikken som følger med en slik aktivitet, har byrådet i Bergen strukket seg til 175 parkeringsplasser. Disse har vært gratis å bruke, men nå blir det en slutt på det. Bymiljøetaten argumenterer med at parkeringsplassene trolig også blir brukt av mange de ikke er ment for. Plassene er ofte opptatt på dagtid, og derfor mener Bymiljøetaten er det trolig er arbeidstakere i området som benytter seg av gratisplassene.

Det vil man nå ha en slutt på. Blant dem som blir skadelidende for løsningen kommunen kommer opp med, er nettopp de gratisparkeringen var ment for. For å få bort fremmedparkeringen, må brukerne av anlegget i fremtiden ut med en tier per time hvis de er heldige nok til å kapre en av de få plassene. Slik sender Bergen kommune regningen til mange barnefamilier.

En kunne kanskje mistenke at innføring av betalingsparkering er økonomisk fundert. Men i dette tilfellet er det slett ikke sikkert. For parkeringsforholdene ved Åsane Arena har fra før vist godt igjen på inntektssiden i kommunens regnskaper. I fjor høst fortalte BA at det i perioden fra august til november var skrevet ut parkeringsbøter til 344 bilister. Samlet bøtesum strakte seg til nesten 310.000 kroner. Siden den gang må alle som har lagt turen innom anlegget ha registrert at aktiviteten ikke har stoppet opp. Det er kort avstand mellom bøtene utenfor storanlegget i Åsane.

Snarere enn økonomi ligger trolig ideologi bak ideen om å ta betalt for parkering fra brukerne av anlegget. Byrådet har aldri lagt skjul på at de ønsker færrest mulig bilister til anlegget, og oppfordrer heller til å bruke sykkel, gange og kollektivtrafikk for å komme til og fra aktivitetene. Det er ikke helt enkelt for alle.

Hvis Bymiljøetatens teori stemmer, vil de fleste parkeringsplassene ved Åsane Arena i fremtiden stå tomme på dagtid. Samtidig ilegger kommunen mange tilreisende brukere av hallen en ekstraregning. Det er vanskelig å se at en slik løsning er spesielt logisk.

Spesielt siden betalingsparkeringen skal gjelde hele døgnet. Bergen kommune burde vurdert andre muligheter for å få bort fremmedparkeringen. En av dem kunne for eksempel være å gjøre betalingsparkeringen tidsbegrenset, slik at brukerne på kveldstid fortsatt kunne hatt gratistilbudet.

Brukere og tilskuere som gjester storanlegget i Åsane har fra starten av fått en temmelig kaotisk velkomst når de kommer til anlegget. Nå blir den enda verre, og regningen blir sendt til blant annet barnefamilier.