18 kilometer ny vei, fire tunneler med doble løp, 100 kilometers fartsgrense og en kjøretid på 23 minutter. Arbeidet som er gjort mellom Svegatjørn og Rådal de siste syv årene korter kjøretiden mellom Os og Bergen ned med 17 minutter. Det er mye på en så kort strekning. Det forteller også noe om standarden på den underdimensjonerte og utdaterte veien som har tatt unna trafikken mellom Bergen og nabokommunen i sør de siste årene.

Det har selvsagt ikke vært uten problemer og utfordringer. De siste dagene har BA for eksempel brakt flere saker om næringsdrivende langs den gamle traseen, som nå frykter at mye av kundegrunnlaget vil ta en annen vei. Bompenger har også hatt sin tradisjonelle plass blant innvendingene. Da veien ble åpnet, stilte bommotstandere seg opp og protesterte mot bompengefinansieringen.

Men akkurat dette veiprosjektet har tidligere fått bompengestøtte fra uventet hold. Tilbake i 2009 tok daværende Os-ordfører Terje Søviknes på seg sitt bredeste glis og heiste flagget ved rådhuset. Anledningen var at regjeringen hadde sagt ja til å bidra med 1,62 milliarder kroner for å gjøre hverdagen bedre for dem som kjører daglig mellom Os og Bergen. At resten av kostnaden, som den gang var beregnet til 3,8 milliarder kroner, måtte betales av bilistene, var faktisk musikk i ørene til Frp-ordføreren. Han la ikke akkurat skjul på sin iver etter å få anlegget bygget. E39 Os-Bergen hadde allerede på det tidspunktet en 47 år lang historie. Søviknes mente da at det var mulig med anleggsstart i 2010 og åpning i 2013/2014.

Med en fasit på rundt ti milliarder kroner og åpning i 2022 viste alle anslag seg å være av det optimistiske slaget. Akkurat i dag betyr det neppe veldig mye for dem som har prøvd å slite seg over Vallaheiane på vinterføre. Det køutsatte høydedraget er bare ett av flere områder som nå kan gå en roligere hverdag i møte når gjennomgangstrafikken blir kanalisert til Vestlandets dyreste vei.

Veivesenet regner med at storanlegget vil redusere køene også flere andre steder i Bergensregionen. For eksempel er området ved Lagunen og Skjoldskiftet to steder som nå kan gå en mer «bilfri» fremtid i møte, mener veivesenet.

Nygårds øksehugg var sikkert et hyggelig innslag i hverdagen for samferdselsministeren også. I tiden etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt frem, har han ikke akkurat hatt en veldig høy stjerne i bergensområdet, eller på Vestlandet for øvrig. Med nær sagt alle veiplaner satt på hold, passet det vel egentlig godt at åpningen ble foretatt med et verktøy som åpenbart også er tatt i bruk da budsjettforslaget ble meislet ut.

Mandag var de øksehuggene underordnet. Åpningen av 18 kilometer påkostet vei av høy standard som binder Os og Bergen tettere sammen, kan komme til å åpne for mye ny aktivitet i aksen mellom Bergen og Os. At 31. oktober 2022 vil stå tilbake som en av de store dagene i bergensk og vestlandsk samferdselshistorie, er neppe å ta for hardt i.