Ikke fordi viruset nå forsvinner, men påvirkningen korona har på livene våre er ikke lenger den samme. Og nå er det tid for å takke!

«De ringer fra hele landet», sa en ansatt ved koronatelefonen til meg. Koronatelefonen i Bergen har gitt så gode svar at ryktet om dem har spredt seg til det ganske land. Det viser at koronatelefonen løser sin oppgave på en eksemplarisk måte.

Takk til 240 tålmodige og hjelpsomme ansatte som har tatt imot mer enn 464.000 telefonsamtaler!

En annen gruppe som fortjener stor takk, er fastlegene. I tillegg til jobben sin på fastlegekontorene, tok de initiativ til luftveisklinikkene, og de har driftet disse sammen med dyktige sykepleiere, helsesekretærer, renholdere og andre ansatte.

Med 22.242 pasienter har luftveisklinikkene vært spydspissen i helsevesenets mottak av potensielle koronasmittede.

Ansatte ved koronahotellet og karantenehotellet har gjennom to år stått i en spesiell situasjon. De har håndtert stor usikkerhet, og de har vært nødt til å bemanne opp og ned, alt etter hvordan smittesituasjonen har endret seg.

Mer enn 850.000 PCR-tester er tatt på teststasjonene og nærmere 80.000 positive tester er avlagt. Smittesporerne har hatt ekstremt hektiske dager med oppgaver som var helt avgjørende for å redusere smittespredningen i Bergen, slik at vi kunne klare oss med minst mulig tiltak og restriksjoner.

Også kommuneoverlegegruppen med smittevernoverlegen i spissen har i perioder jobbet dag og natt. Trygg veiledning, grundige analyser og tett oppfølging av små og store utbrudd har redusert smittespredningen blant bergenserne.

Mange kommunale tjenester har strukket seg langt for å håndtere koronapandemien for sine brukere. Jeg er imponert over innsatsen ansatte i sykehjem og hjemmetjenester har gjort for noen av de mest sårbare innbyggerne våre. Det er umulig å unngå smitteutbrudd, men gode rutiner og dyktige ansatte har redusert risiko på en forbilledlig måte.

Covid 19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem har sammen med koronaklinikken på helsehuset gitt trygg og god oppfølging av innbyggere som trenger medisinsk oppfølging hele døgnet.

Og mye av grunnen til at vi er der vi er i dag, er at så mange av innbyggerne har takket ja til vaksinering. Vaksinasjonsprosjektet i kommunen har gjort en fantastisk logistikkjobb for å sikre alle innbyggere både første, andre, tredje og nå fjerde dose med koronavaksine for de aller eldste. Erfarne og trygge ansatte på vaksinestasjonene våre har lagt ned en avgjørende innsats under massevaksineringen.

Tjenestene kunne ikke levert så godt uten gode ledere. Jeg vet at svært mange har jobbet svært mye. Ingen visste hvor lenge dette skulle vare. På tross av stadig skiftende mållinje har de evnet å rekruttere, støtte og motivere et stort antall ansatte.

Jeg hører fra svært mange på tvers av tjenesteområder at de har valgt å leve mer forsiktig enn det restriksjonene har krevd av dem. Det forteller om en lojalitet og ansvarlighet som gjør meg rørt. Dere er helter!

Bergensernes innsats under pandemien står det respekt av, og det er mange som fortjener en stor takk, flere enn det som jeg har nevnt her. Og selv om ikke alle er nevnt, så er det også et stort takk til deg!

Tusen takk til alle som har bidratt til en god håndtering av pandemien!