Ifølge Malin Sæther, tillitsvalgt for sykepleierne ved Bergen legevakt, økte parkeringskostnadene i fjor høst fra 1600 kroner til 2000 kroner per måned. At sykepleierne reagerer på den månedlige parkeringsregningen, er ikke til å undre seg over. Prisen for å ha eget kjøretøy med på jobb beløper seg til rundt fem prosent av en gjennomsnittlig netto sykepleierlønn. Det høres ut som et ganske lite egnet grep for å tiltrekke seg en yrkesgruppe der mannskapsmangelen blir stadig større.

Nå kan det saktens innvendes at også andre arbeidstakere må betale hvis de av ulike grunner velger å ta eget kjøretøy fremfor kollektivtransport til jobben. Men Sæther argumenterer godt for at mange sykepleiere på legevakten trenger sin egen transport. Noen ganger slutter skiftet sent på kvelden, mens det neste starter tidlig på morgenen dagen etter. Og selv om kollektivtilbudet i Solheimsviken er godt, er det ikke sikkert at det er tilfellet der sykepleierne bor. Videre går det også godt an å ha forståelse for at sykepleiere ikke alltid liker å rusle til Danmarks plass for å ta Bybanen etter en arbeidsøkt som kanskje har inkludert bråk og politibesøk.

Det er også viktig å understreke at sykepleierne ikke reagerer på betalingsparkering i seg selv, men på størrelsen på regningen. Over 20.000 kroner i året av en sykepleierlønn gjør et kjempestort innhogg i inntekten.

Nylig presenterte Eiendom Norge sin tradisjonelle «sykepleierindeks», som viser hvor mange av boligene i landet en singel sykepleier med gjennomsnittsinntekt kan kjøpe. Indeksen baserer seg på flere faktorer, blant annet husholdningsutgifter fastsatt av SIFOs såkalte referansebudsjett. I dette tas det ikke høyde for utgifter til bruk av egen bil til og fra jobb i det hele tatt, men at sykepleieren reiser kollektivt. Til tross for at det heller ikke er gratis, bruker kollektivreisende neppe over 20.000 kroner i året på å reise til og fra jobben. For Bergens del anslår indeksen at sykepleiere med gjennomsnittsinntekt kan kjøpe 26 prosent av boligene. Sykepleiere ved Bergen legevakt vil kunne kjøpe færre.

Det handler altså om summen og ikke ordningen med å betale for å parkere. Mens sykepleierne som jobber på legevakten må ut med to tusenlapper i måneden for å parkere ved jobben, koster det 735 kroner for ansatte ved Haukeland sykehus å parkere der. Ved sykehuset er det også rimeligere avtaler for å parkere på kvelds- og nattetid. Det sier seg selv at dette oppfattes urettferdig. Sæther forteller at emnet hyppig blir diskutert, og at sykepleiere ved legevakten vurderer å søke jobb andre steder.

Det er GC Rieber Eiendom som eier både Bergen Helsehus der legevakten holder til og parkeringsplassen utenfor. Tor Instanes, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom, oppfordrer Bergen kommune til å ta kontakt hvis de ønsker å diskutere løsninger. Det bør legevakten definitivt gjøre. Hvis den noe spesielle «sykepleierindeksen» på parkeringsplassen utenfor legevakten fører til at sykepleiere heller vil jobbe andre steder, er det et svært uønsket resultat. I en tid der sykepleiermangelen blir stadig større, bør akkurat dette være en overkommelig utfordring.