En trygg og stabil bolig for alle

Av

Et trygt sted å bo er like vesentlig som helse og utdanning for et godt liv. Hvorfor blir da brukte boliger regulert med høy grad av fortjeneste og privatisering?