Det står ikke helt i stil med samferdselsdebatten som regjerer i media for tiden, men fredag var en festkledd samferdselsminister igjen i Bergen, omgitt av smil og applaus. For andre gang på kort tid avla Jon-Ivar Nygård (Ap) Norges nest største by et besøk for å åpne et gigantisk samferdselsprosjekt. Sist han var her var 31. oktober. På tre uker har samferdselsministeren åpnet prosjekter til en samlet sum på knappe 20 milliarder kroner i bergensområdet.

Bybanens linje 2 til Fyllingsdalen går på skinner, men det kan man knapt si at prosessen frem til snorklippingen har gjort. I den siste fasen er en budsjettsprekk på rundt en milliard kroner kommet for dagen. Det er nesten halvparten av hva det kostet å bygge det første byggetrinnet av Bybanen, mellom sentrum og Nesttun. Og hadde man fulgt den opprinnelige utbyggingsplanen, ville fyllingsdalsbanen fortsatt ligget et stykke ut i fremtiden.

For snart akkurat åtte år siden fortalte daværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) at «vi har bestemt at vi starter regulering av bybane til Fyllingsdalen, og utsetter dermed Åsane». Bybane til Åsane har som kjent lang historie som omstridt, og ved å flytte trassen til Fyllingsdalen foran Åsane-banen sikret man kontinuerlig bybanebygging. Åpningen fredag og rutetilbudet som gjelder i dag er et resultat av den prioriteringen.

Som BA har fortalt de siste ukene har Bybanen til Fyllingsdalen mye å si for utviklingen på ulike områder i dalen. Men den viktigste utfordringen traseen løser ligger verken i sentrum eller i Fyllingsdalen. For nå kan endelig de tusenvis av daglige reisende som har Haukeland sykehus som endestopp få en lettere vei. Hele 13.000 personer har sitt arbeid ved sykehuset. I tillegg gjester mange pasienter og andre besøkende sykehuset hver dag. Totalt regner man med at mellom 7000 og 8000 passasjerer daglig vil ha Haukeland som destinasjon. Fra i dag kan de komme seg dit fra sentrum i løpet av åtte minutter. Det gjelder også alle som har Haraldsplass og den voksende helseklyngen på Årstadvollen som mål. Stoppet ved sykehuset er også Bybanens første underjordiske.

Med dette har man også oppfylt punkt 1 i bybanevedtaket Bergen bystyre gjorde i mars 2000. I forbindelse med kommunedelplanen for bybaneutbygging mellom sentrum og Flesland heter det: «Det innarbeides en løsning med banetilknytning til Haukeland sykehus». Det tok 22 år før den intensjonen ble oppfylt.

Selv om det hersker mer enn én mening om bybaneutbygging generelt i Bergen, og at en del vil få en vanskeligere og mer tidkrevende vei, er det neppe for mye å påstå at Bybanen til Fyllingsdalen vil lette en reise for mange. Den totale strekningen for Bybanens linje 2 er på ni kilometer. Daglig regner man med at et sted mellom 35.000 og 40.000 passasjerer vil bruke transportmiddelet hver dag. Det er en god del.

I det lyset må naturligvis både fredagen og mandagen fremstå som festdager i bergensk samferdselshistorie, uavhengig av hvor mange meninger det måtte eksistere om Bybanen som kollektivtrafikkens ryggrad i Bergen.