Bergensavisen hadde et større oppslag søndag 30. oktober om noen studenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som reagerer fordi en forestilling til støtte for kvinnekampen i Iran ble stoppet ved campus Bergen ved lunsjtider torsdag 27. oktober. I artikkelen fremkommer det blant annet en del påstander om uakseptabel atferd fra våre ansatte som de ikke kjenner seg igjen i. Det er også behov for å utdype viktige nyanser og forhold rundt selve saken.

I HVL står våre studentorganisasjoner og fagmiljøer rimelig fritt til å bruke våre lokaler til studentprosjekter, arrangement, konserter, utstillinger med mer. Vår arealforvaltning, hvor de ansatte som er nevnt i artikkelen arbeider, har i denne sammenheng ansvar for logistikken i bygningene våre på campus, men legger seg i all hovedsak ikke opp i hva som er innholdet i arrangementene.

Når det gjelder søknader fra eksterne aktører stiller saken seg en del annerledes. Her har HVL retningslinjer som sier at våre lokaler i utgangspunktet ikke skal kunne brukes av kommersielle aktører, politiske partier og representanter for livsynsgrupper. Men i gitte tilfeller som ved valg, eller organiserte arrangement i HVL-regi som studiestart, karrieredager, faddertiltak og lignende kan politiske partier, kommersielle aktører og livsynsgrupper få tilgang til HVL sine arealer.

I denne konkrete saken mottok arealforvaltningen vår en søknad om et arrangement som var undertegnet Interimsstyre og arrangementskomiteen i det Iranske Samfunnet i Bergen. Søknaden kom få dager før arrangementet var tenkt avholdt. Avslaget ble gitt på bakgrunn i våre retningslinjer, selv om HVL, som det ble understreket i avslaget, har stor sympati for saken.

Det har kommet frem at søker ikke hadde registrert avslaget, men valgte å gjennomføre arrangementet. Arealforvaltningen vår fikk melding om dette fra vårt sørvistorg, og valgte ved ettersyn å avbryte det.

I tillegg til at arrangementet ikke var godkjent var det et vesentlig moment at det på samme tidspunkt fant sted to andre arrangement i samme område på campus. Blant annet var 350 deltakere samlet på en konferanse i vår konferansesal, det var i den forbindelse rigget med stands i vrimleområdet for deltakerne når de skulle ha pause.

Når det gjelder stoppingen av arrangementet kjenner de involverte ansatte ved VL seg ikke igjen i beskrivelsen som blir gitt i BA. De opplevde at avbrytelsen forløp greit og at flere deltok i opprydningen sammen med deltakerne i arrangementet. De ansatte opplevde det ikke som konfliktfylt eller dramatisk, og registrerte heller ikke en slik oppfatning hos de andre involverte. Det oppstod derimot noe uro på et senere tidspunkt da en deltaker knyttet til arrangementet uttrykte sin tydelige misnøye med avgjørelsen om å stoppe arrangementet.

HVL vil bruke denne hendelsen til å se nærmere på våre rutiner og retningslinjer, samtidig som vi går i aktiv dialog med våre studenter og ansatte for å legge gode rammer for arrangement på våre campuser fremover.

(En tidligere versjon av innlegget er trykket i torsdagens avis.)