– Vinnerbudene for verdens største havvindutbygging er et veiskille for vår satsing på havvind og støtter opp under utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Doggerbank, som ligger rundt 130 kilometer øst for Yorkshire-kysten, blir verdens største bunnfaste havvindutbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW. Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem, og kan dekke rundt 5 prosent av Storbritannias samlede kraftbehov.

100 milliarder kroner

Equinor har med seg britiske SSE Renewables som partner i prosjektene.

Doggerbank-prosjektene har en anslått investeringsverdi på rundt ni milliarder britiske pund, tilsvarende 100 milliarder norske kroner, i perioden fra 2020 til 2026.

– En full utbygging av Doggerbank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Doggerbank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Sætre.

Også i USA

I juli ble det også kjent at Equinor har fått en kontrakt på å bygge en vindturbinpark til havs i New York. Den skal levere strøm til en halv million husstander i den amerikanske storbyen, og har en verdi på 25 milliarder kroner.