Er fagbrev verdilaust?

Av

Det verkar som at fagbrev er eit papir som i praksis har null betydning. Må eg gå høgskule for å få jobb?