– Er grunnløse spekulasjoner

Han mener andre teorier enn den granskingskommisjonen kom frem til, er uten rot i virkeligheten. Torgeir Moan er fortsatt sikker på at kommisjonen har rett konklusjon.