Vi er alle enige om at de grusomhetene som finner sted ved invasjonen i Ukraina aldri skulle funnet sted! Russerne skulle aldri ha invadert Ukraina, men spørsmålet som melder seg for meg og sikkert mange med meg er: Var Nato sløv og medansvarlig i krigen?

Russland ved president Putin stilte Nato ved i første rekke USA en rekke krav som de ønsket å få oppfylt for å få en mer balansert maktstruktur i Europa, for det er et faktum at sikkerhetsstrukturen er i ubalanse i dag.

Russland har i dag Nato like nært innpå seg som om Russland skulle hatt atomvåpen på Cuba. Vi kjenner historien fra 1962, den såkalte Cuba-krisen, som nesten førte til 3. verdenskrig. Som Putin uttalte 23. desember 2021: «Vi plasserer ikke våre missiler langs USAs grense. De plasserer sine missiler i hagen vår!»

President Putins tre viktigste krav til Nato ved først og fremst USA i desember 2021 var: 1) Russiske myndigheter krever at Ukraina og andre land i Øst-Europa ikke skal kunne bli medlem av Nato. 2) Russland vil heller ikke at Nato skal kunne bygge opp militærbase i land nær russiske grenser. 3) Russiske myndigheter krever også at Nato ikke skal ha systemer med angrepsvåpen i Øst-Europa. Putin nevnte spesielt amerikanske raketter.

USA og Nato har avvist de tre kravene, og Putin uttalte da at Vesten ignorerer Russlands krav om sikkerhet. Sosial intelligens i den forstand at en må sette seg godt inn i motpartens psyke, hvordan de ser på problemet, burde vært barnelærdom med tanke på kommunikasjon, men tydeligvis altfor vanskelig for Nato. Å innfri spesielt det første kravet om at Ukraina og andre land i Øst-Europa ikke skal kunne bli medlem av Nato, burde Nato gått med på.

Fred i Europa er langt viktigere enn noen teoretiske kjerneprinsipper i Nato om at alle stater uavhengig av beliggenhet skal ha rett til å velge sine egne sikkerhets- foranstaltninger og allianser. Slikt blir bare vrøvl når det viktigste er å hindre krig, lemlestelse og mange døde, slik vi er vitne til nå i Ukraina.

Om Ukraina skulle få medlemskap i Nato, må også Russland få plassere atomvåpen på Cuba. Tror en at USA vil tillate det? Absolutt ikke! Så her er det ingen logisk likhet og praktisk balanse.

Altså burde det andre kravet også vært innfridd. Å gå i forhandlinger betyr at en må ha noe konstruktivt å tilby, men USA og Nato har vært mest opptatt av å «ri prinsipper,» og det er ingen styrke, men en åpenbar svakhet når en ikke har prøvd ALLE muligheter for å unngå en krig. Resultat: Ukraina ble dratt til slaktebenken.

At president Joe Biden holder State of the Union-talen med å skryte av den ukrainske befolknings mot til å kjempe mot Russland fremstår bare tåpelig, når president Biden i 2021 skulle hatt flere møter med president Putin for å prøve ut alt for å hindre grusomhetene som nå utspiller seg. President Biden har vist seg svak i så måte. Avspis meg nå ikke med en tåpelighet om at Putin ville gått til angrep uansett, for det fremstår bare som en bortforklaring og tegn på dårlig samvittighet fra de som ikke prøvde hardt nok å forhindre krig, og da i særdeleshet USA.