Gå til sidens hovedinnhold

Er tittelen på barnehageansatte viktig?

Jeg tror titler kan øke status og formidle likeverd. La oss ta steget videre nå, mens «onkel og tante» tar sine siste krampetrekninger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Titlene på de barnehageansatte tar ikke alltid hensyn til kompetansen de har. De siste årene har jeg lest flere debattinnlegg der assistentene ønsker å tituleres med ord som anerkjenner jobben de gjør og utdanningen de har. Det argumenteres med at mange av dem har et fagbrev, at det er de som er mest med barna, og at de er like viktig som pedagogene i barnehagen.

Ifølge Maslow har alle mennesker behov for å føle seg anerkjent og viktig. De ulike debattinnleggene og tilhørende kommentarer understøtter dette. Assistentene opplever at de ikke anerkjennes som like viktige og at ordet «assistent» undergraver deres kompetanse og rolle i barnehagen.

Jeg har selv jobbet som assistent og reflekterte egentlig ikke så mye over tittelen jeg hadde. Muligens fordi jeg var ny i barnehagesektoren og «bare» jobbet som vikar. Det kan tenkes at dersom jeg hadde jobbet lenger, hadde et fagbrev, eller lang erfaring ville jeg opplevd tittelen som lite anerkjennende.

Debattinnleggene om assistentene sine opplevelser har gjort at jeg ønsker å bruke ordene pedagogisk medarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Disse ordene forteller mer om kompetansen de har og jobben de gjør. En jobb som er så mye mer enn å assistere.

Jeg er derimot så vant til å bruke ordet assistent at jeg ofte sier det uten å tenke meg om. Jeg håper at denne vanen snart er snudd, og at jeg bruker den tittelen som den pedagogiske medarbeideren ønsker og fortjener. Selv om jeg ikke mener noe negativt med ordet assistent, er det ikke det som betyr noe. Det er den som har tittelen som kan uttale seg om hvordan den oppleves. En tittel som formidler likeverd og anerkjennelse er et godt utgangspunkt for å fortelle den pedagogiske medarbeideren hvor viktig den er.

Som nyutdannet barnehagelærer har jeg fått spørsmål om jeg skal jobbe som pedagog eller «bare» barnehagelærer. Spørsmålet fikk meg til å lure på om pedagog er noe annet enn en barnehagelærer?

Med pedagognormen som kom i 2018 kan det virke som det i noen barnehager har oppstått et nytt skille. Mens det tidligere var slik at alle barnehagelærere var pedagogiske ledere er det med flere pedagoger i barnehagen skjedd en endring. Flere kommuner og barnehager opererer fortsatt med at alle barnehagelærere har tittelen pedagogisk leder. Dette er i tråd med den nye pedagognormen.

I «Rammeplan for barnehagen» brukes kun tittelen pedagogisk leder, fordi de har ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Gjennom studiet har lærerne mine understreket at barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning. Det er med andre ord enighet gjennom lov, rammer og utdanning at barnehagelæreren er en pedagog med lederansvar.

Noen har pedagog 1 og pedagog 2, mens andre har pedagogisk leder og barnehagelærer. De ulike titlene skal fortelle noe om hvilket ansvar de har. Den pedagogiske lederen har personalansvar. Dersom barnehagen ønsker å tydeliggjøre hvem som har personalansvar kunne kanskje tittelen teamleder vært mer dekkende? Som utdannet barnehagelærer ønsker i hvert fall jeg å bli inkludert og anerkjent som pedagog på lik linje med de pedagogiske lederne.

Svaret på spørsmålet jeg fikk som nyutdannet er: Det heter ikke barnehagelærer eller pedagog, sammen er vi pedagoger og ansvarlige for det pedagogiske arbeidet, uavhengig av om vi har personalansvar eller ikke.

Å bruke «korrekt tittel» handler om å skape en opplevelse av likeverd, anerkjennelse og samhold gjennom ordene vi bruker om personalet i barnehagen. Uansett om vi er ansatt som pedagog eller pedagogisk medarbeider.

Noen tenker kanskje at dette ikke er viktig, for en tittel betyr vel ikke så mye? Jeg tror derimot at i tillegg til å øke personalets status og selvfølelse innad i barnehagen, kan det formidle både likeverd, kompetanse og arbeidsoppgaver, samt fortelle mer om jobben de utfører.

Kanskje vi ved å velge «de rette ordene» kan heve statusen til barnehagen som arbeidsplass og få flere til å satse på en karriere der? La oss ta steget videre nå, mens «onkel og tante» tar sine siste krampetrekninger. Fordi de ansatte på Norges beste og viktigste arbeidsplass fortjener det!

Innlegget ble først publisert i en lengre utgave på barnehage.no.

Les også

Hvorfor må barn ha et forhold til alkohol?

Kommentarer til denne saken