Gå til sidens hovedinnhold

Erna Solberg syn­ger med Fantorangen

Artikkelen er over 1 år gammel

Statsministeren har spilt inn musikkvideoen «Sammen alene» og synger med figuren Fantorangen, kjent fra Barne-TV.

NRK Su­per har laget en mu­sikk­vi­deo for å vise at vi er sam­men selv om vi må være hver for oss i den­ne ti­den.

«Sam­men ale­ne» for­tel­ler om hvor­dan det er å ha en an­ner­le­des hver­dag under vi­rus­ut­brud­det.

I mu­sikk­vi­deo­en syn­ger både statsminister Erna Solberg, Fantorangen og man­ge barn og voks­ne sam­men, men fra hvert sitt sted.

De syn­ger om den unor­ma­le hver­da­gen. Hjem­me­sko­le, å ver­ken kun­ne gi ven­ner en kle, el­ler be­sø­ke sine besteforeldre. Med hovedtemaet om at vi er sam­men li­ke­vel.

Alle kan syn­ge hjem­me

– Ide­en var å lage en sang som alle bar­na kan syn­ge der hjem­me, og at de da ville kun­ne kjen­ne seg litt mind­re alene. Vi hå­per at det blir mye all­sang et­ter hvert, sier pro­gram­re­dak­tør for NRK Su­per, Hild­ri Gulliksen, i en pressemelding.

Ar­tik­ke­len fort­set­ter un­der.

NRK Su­per øns­ker at mu­sikk­vi­deo­en kan gi barn trøst i en van­ske­lig tid.

– Vi øns­ker å gi barn en fø­lel­se av fel­les­skap og håp. Det er man­ge barn som ikke har det så bra for ti­den, og som tren­ger å kjen­ne at de ikke er ale­ne. Selv om si­tua­sjo­nen er an­ner­le­des og van­ske­lig, så skal det­te gå over, for­tel­ler Gulliksen.

Se mu­sikk­vi­deo­en «Sam­men ale­ne» fra NRK Su­per her:

Vik­tig å gi håp

– Våre kol­le­g­er i den ita­li­ens­ke all­menn­kring­kas­te­ren RAI, som har vært i den­ne si­tua­sjo­nen noen uker leng­re enn oss, for­tel­ler at de­tal­jer vik­tig­ste for dem er å gi barn en fø­lel­se av håp og op­ti­mis­me, sier NRK Su­per-sje­fen.

Ini­tia­ti­vet til mu­sikk­vi­deo­en ble tatt av en av NRK Su­pers mu­si­kals­ke med­ar­bei­de­re, Tone Rekdal Sper­re, og hun har skre­vet san­gen sam­men med Geir Kris­ti­an Breivik og Tine Grøn­ne­berg.

Kommentarer til denne saken