Et langt kommunalt mareritt

Av

Den er over tid blitt et mareritt. Ikke minst for kommunen. Skredderdalen er en viktig inngang til Byfjellene. Nå minner igjen deler av den mer om et katastrofeområde!