Et svart liv av stor betydning

Av

At USA innenfor manns minne kunne behandle en av sine fremste kulturpersonligheter på denne måten, sier oss det meste om hvorfor rasisme fortsetter å være en verkebyll.