Et virus vi må leve med

Av

Koronaviruset vil gå over, men frykten for digitale virus er noe vi er nødt til å leve med.