Den andre viktige grunnen til at barna blir kjørt, er at foreldrene skal samme vei, viser en undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF blant foreldre med barn i skolealder.

– I valget mellom å sende barna ut på skoleveien med hjertet i halsen og å kjøre dem, er det klart mange velger å kjøre, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Undersøkelsen avdekker også at det ikke er uproblematisk at så mange velger å kjøre barna til skolen. Nesten halvparten, 47 prosent, svarer at de har opplevd farlige situasjoner skapt av foreldre som kjører barna til skolen.

– Foreldre er bevisste på at å kjøre barna til skolen også kan skape farlige situasjoner, men mange velger det fordi det er enklest eller selve skoleveien er farlig.