Gå til sidens hovedinnhold

Ettåringen fra Askøy døde trolig av blodforgiftning

Artikkelen er over 2 år gammel

Dette viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

Den 5. juni døde en ettåring fra Askøy på Haukeland, og det ble tidlig klart at det skulle undersøkes om dødsfallet kunne ha en sammenheng med drikkevannskandalen.

I pressemeldingen skriver politiet mandag at det er gjennomført en full rettsmedisinsk undersøkelse av ettåringen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsfallet har sammenheng med infeksjon hos ettåringen. Foreløpig er det påvist to bakterietyper: Streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni.

Samme type campylobakter er påvist hos andre pasienter fra Askøy innlagt på Haukeland sykehus.

– Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand. Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet, skriver politiet.

Skal undersøke DNA

Men etter intern diskusjon med barnelege og mikrobiologer, vurderer rettsmedisineren det per i dag at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden, ifølge pressemeldingen.

– Den midlertidige rapporten gir oss en del svar, men ikke alle svar. Jeg har ikke noe å tilføye til politiets pressemelding nå. Familien gir uttrykk for at de ønsker fred og ro i denne vanskelige tiden, sier Kjetil Ottesen, foreldrenes bistandsadvokat til BA.

Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning. Campylobacter i tarm kan medføre nedsatt allmenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon. Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten.

Avdødes campylobakter og tarminfeksjon kan trolig kobles til drikkevannet, men vannet må analyseres med tanke på om campylobaktene i drikkevannet er av samme DNA type som campylobaktene som er påvist hos ettåringen.

Streptokokkene har ingen kobling til drikkevannet, ifølge pressemeldingen.

Ettåringen ble begravet på fredag, og søndag gikk politiet gjennom den foreløpige obduksjonsrapporten med guttens foreldre.

Over 70 personer på sykehus

Torsdag 6. juni gikk alarmen på Askøy. Kommunen hadde sendt ut melding til innbyggerne sør på Askøy om at det var mistanke om smitte i vannet, og at folk måtte koke vannet sitt. Ti personer var innlagt på sykehus, og det ble satt krisestab på rådhuset.

Det ble raskt påvist e. coli-bakterier i høydebassenget på Øvre Kleppe. Kanskje så mange som flere tusen mennesker på Askøy ble syke av vannet, og totalt har over 70 personer vært innlagt på sykehus.

På Askøy legevakt måtte de øke bemanningen betraktelig for å klare å hjelpe alle som oppsøkte dem.

Etter et par dager ble det påvist at alle de innlagte på Haukeland var smittet av clampylobacter. Det ble deretter bekreftet funn av både den og en annen tarmbakterie, Clostridium.

Høydebassenget på Øvre Kleppe er stengt, og skal aldri mer brukes. Kommunen fikk søndag svar på vannprøver som ble tatt tidligere.

– Svaret fra analysen er at det er overveiende sannsynlig at avføringen stammer fra dyr, sier varaordfører Bård Espelid.

Hovedhypotesen er at avføringen stammer fra fugler.