– Vi har jobbet lenge med å få på plass en egen kirke, for det har vi ikke nå, sier sogneprest i Sædalen menighet, Leidulf Øy.

Fredag annonserte de en gladmelding på sin nettside:

«I dag koster vi på oss både et «Hurra» og et «Halleluja»: VI HAR FÅTT GODKJENNING TIL Å STARTE GRUNNARBEIDET PÅ KIRKETOMTEN!»

Budskapet er etterlengtet, forteller Øy.

– Menigheten startet opp med gudstjenester, kor og mye mer i 2006. Vi er en av de større menighetene i Bergen.

I gang etter påske

Ifølge presten møter mellom 100 og 200 personer opp på gudstjenestene deres på søndager.

De har 40 til 60 barn på søndagsskole, 50 konfirmanter, kor og flere andre aktiviteter.

– Vi er en stor og aktiv menighet, men har måtte bruke Sædalen skole til aktiviteter, fastslår Øy.

Grunnarbeidene på kirketomten i Sædalen skal etter planen starte etter påske. Øy regner det vil gå slag i slag etter dette.

– Vi regner med at vi får igangsettingstillatelse på kirken ganske snart og at det ikke blir noe stopp mellom grunnarbeidet og bygging av kirken, sier han.

– Møtested i lokalmiljøet

Ifølge Øy er den nye kirken så godt som fullfinansiert med midler fra Bergen kommune og Bergen kirkelige fellesråd. Sistnevnte er byggherre.

– Menigheten skal ha noe innsamling i tillegg for å få på plass noe ekstra. Vi planlegger blant annet en klatrevegg på innsiden av kirketårnet og en gymsal i kjelleren, forteller presten.

Målet er et allsidig bygg som kan romme mange ulike aktiviteter.

– Vi vil ha alt fra kor til ungdomsklubb, kulturkvelder og kafe her. Vi vil at det skal være et møtested i lokalmiljøet for alle generasjoner.

– I tillegg skal det være et sted for de store hendelsene i livet, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse, sier Øy.

Den lokale kunstneren Kari Dyrdal skal stå for utsmykking av kirkens altervegg og dåpssakristi.

Det nye kirkebygget i Sædalen skal bygges på tomten bak butikken sentralt i Sædalen. Kirken skal etter planen står ferdig om cirka halvannet år.