Tildelingen går under navnet DiscoverEU – oppdag EU – og nettopp det er målet.

– Å reise gjennom Europa og møte folk fra andre land bidrar til interkulturell forståelse, bedrer språkkunnskapene og bygger selvtillit, sier unionens ungdomskommissær, Mariya Gabriel.

I år søkte 75.000 unge EU-borgere om ett av togpassene som deles ut. I løpet av turen må de besøke minst ett annet EU-land enn hjemlandet, og de må selv dekke kost og losji.