Det nytter ikke å kjempe mot forholdene, men vi snur oss rundt og finner nye muligheter. Gjennom generasjoner har vi delt erfaringer og løst utfordringer sammen. Vi har gått fra å leve av havet fordi det gir oss mat, til en næring som skaper enorme verdier og ringvirkninger.

I dag kommer 790 milliarder kroner av verdiskapningen i Norge fra havet. Det er over en fjerdedel av norsk økonomi. Over 265 000 jobber direkte eller indirekte i denne næringen. Det er like mange som bor i Bergen. For mange kystkommuner har havet skapt jobber og bidratt til verdiskapning som utvikler lokalsamfunnet. Skal vi utnytte dette enorme potensiale også i fremtiden, krever det tilpasning og bærekraftig omstilling.

Vi har alltid funnet kreative løsninger. For 150 år siden var verftene i Solheimsviken nyskapende fordi de bygget dampskip i jern, som utkonkurrerte trebåtenes dominans. På det meste var det 1500 arbeidere i sving med båtbyggingen. Storhetstiden fra verftsindustrien her er i dag kun et stolt minne, men ånden lever videre.

I dag er Solheimsviken og Marineholmen blitt arbeidsplass til over 8.000 mennesker og 4000 bor i området. I dette unike økosystemet finner man alt fra spennende oppstartsbedrifter og børsnoterte selskaper, til forskning og industrikompetanse i verdensklassen innen havbruk og maritim industri.

Her finner man også DNB Bergens hovedkontor med 1600 ansatte, og bare de siste to årene har vi fått 200 nye kolleger her. Dette som et resultat av at næringslivet på Vestlandet er i kraftig vekst og at vi styrker våre miljøer innen eksport, internasjonal rådgivning, teknologi og spesialkompetanse innen regulering og det grønne skiftet. Som verdens største havbank håper vi å bidra til å kunne være med å forvalte arven videre.

I DNB Bergen har vi gleden av å jobbe både med noen av verdens største sjømatselskaper, som Lerøy Seafood, Mowi og Grieg Seafood, men også med en rekke mindre familiebedrifter. De er hjørnesteiner og drivkrefter i sine lokalsamfunn, nettopp fordi de kaster seg rundt og tilpasser seg.

Gjennom 125 år har fiskebåtrederiet Halstensen fra Austevoll levd av og med havet. Det har vært vårt privilegium å ha dem som kunde i 100 år. Halstensen har lange familietradisjoner som gjør at man ikke bare tenker på den økonomiske bunnlinjen, men også på bærekraftig forvaltning slik at kompetanse og verdier blir overført og videreutviklet.

Slike verdibaserte og langsiktige selskaper har vi mange av på Vestlandet, både store og små. Dette gjør meg både stolt og gir meg troen på at Vestlandet vil fortsette å være en av de meste verdiskapende regionene i Norge.

Det som gjør næringslivet på Vestlandet unikt, er vår evne til å stå løpet ut. Til tross for en urolig økonomi og økende priser investerer selskaper som Halstensen for fremtiden. Kjøp av ny tråler gir 40 nye arbeidsplasser for bedriften, noe som har stor betydning både for nyansatte og ringvirkningene i Austevoll.

Vi må løse utfordringene samfunnet vårt møter i dag med samme mentalitet. Skal vi lykkes med å videreutvikle landsdelen vår i møte med en verden som stadig blir mer uforutsigbar, må vi fortsette å tenke langsiktig og på de som skal ta over etter oss. Vi forvalter en stolt historie og en enorm kompetanse – og vi må rett og slett aldri slutte å stå løpet ut.