Lærlinger fikk doblet lønnen

Økning av lønnsutbetalingene til over det doble. Flere tusen i etterbetaling. Dagen ble ikke helt som den pleier for de tre lærlingene!