Endte med kalddusj i vanndam for villmannskjører

Moped med risikofylt forbikjøring opp Fanafjellet.