Det er iallfall det som er det absolutte mål for Jørn Wangensten Ruud og alle trikkeentusiastene på Møhlenpris.

Gikk i Oslo

Forleden kom en høyst overraskende melding østfra: «Kulturminnefondet har bevilget Kr 350.000 til Historisk Sporvogn i Bergen.»

Søknaden fra Ruud var gått igjennom, og dermed har «Motorvogn nr. 47» fått et skikkelig puff fremover.

I 80 år gikk den i Oslos gater, men i 1993 gikk den ut av tjeneste og ble sendt videre til Bergen, der den umiddelbart ble malt i de gule fargene til Sporveien.

Det meste av tiden har den stått utenfor eller inne i Trikkehallen, men hele tiden har det vært et ønske å løfte den interiørmessig tilbake til 1913-utgaven.

– I og med at denne vognen gikk i Oslo, var den utstyrt med langseter. Det samme var vognene i Trondheim, mens vi her i Bergen hadde tverrseter fra 1913 og utover.

Og det er nettopp den bergenske versjonen vi ønsker å gjenskape.

– Dette fordi da vil en del godt voksne bergensere kunne kjenne seg igjen. Vi har noen av de gamle benkene stående på lager, og så vil vi rekonstruere de som trengs i tillegg.

Kulturminnefondets direktør, Simen Bjørgen sier dette om hvorfor man velger å gi 350.000 til sporvognen:

– Motorvogn nr. 47 er i seg selv et spesielt kulturminne som bidrar til å formidle norsk sporveishistorie, og en av få gjenværende motorvogner av sin type.

Han trekker og frem at sporvognen vil bli å se i et levende sporveismiljø.

– Den vil bidra til autentisiteten av det historiske miljøet. Vi ser det også som svært positivt at det legges til rette for allmenn bruk og tilgjengelighet til kulturminnet ved at foreningen viser frem kjøretøyet og benytter det ved offentlige arrangement og lignende.

350.000 kroner er mye penger, men likevel et godt stykke fra fullfinansiering av restaureringen.

– For å si det sånn; vi vil nok havne nærmere én million enn en halv, mener Ruud.

– Og det ligger mange hundre timer dugnad og venter.

At den kjører for egen motor er allerede testet.

I fjor høst kjørte også «nr. 47» over haugen og frem til Muséplass – men uten passasjerer.

Ruud påpeker at i første omgang er det om å gjøre å få «nr. 47» i presentabel stand.

– Sånn at vi kan bruke den, men så må det gjøres litt mer med den senere.

Flere kjørbare trikker

Den inngår nå i samlingen som består av «nr. 10» pluss tre Berlinervogner.

Men det vil nok ennå gå en stund før vi ser «nr. 47» med reisende om bord på vei mellom Møhlenpris og Engen.

Derimot er det mye som tyder på at Museumstrikken blir å se i gatene over Nygårdshøyden/Sydneshaugen innen få måneder.

Det er lenge siden driftsansvarlig Atle Ingebrigtsen våget komme med eksakte datoer, og det gjør han ikke nå heller.

Men han er å se i traseen til Museumstrikken hver eneste ettermiddag.

Der går det i montering på veggfester og kobling til master.