Pilotene i Bristow ble ikke enig med arbeidsgiver om en ny tariffavtale, og partene er innkalt av Riksmekleren til megling søndag. Meglingsfristen går ut natt til tirsdag.

Tillitsvalgt for Bristow-pilotene, Johan Forsman, sier at forhandlingene har pågått i halvannet år.

– Utover lønnskrav som er i tråd med frontfaget, har vi fra arbeidstakersiden kun ønske om noen mindre endringer i tariffavtalen som ikke medfører økte kostnader for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har derimot en lang liste med krav til pilotene, sier han.

En streik vil ifølge Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen ramme mye av oljevirksomheten i Nordsjøen.

– Bristow er lokalisert i Bergen, på Ekofisk, i Florø, Hammerfest og i Stavanger. En streik vil ramme mye av trafikken knyttet til store deler av norsk oljeproduksjon, sier Larsen.