Fastlåst strid i Finn Erix før jonsok-basaren

Av

Po­pu­lær­or­kes­te­ret Finn Erix sli­ter med en in­tern kon­flikt. Tirs­da­gens jon­sok-ba­sar på Ole Bull kan gi end­rin­ger i sam­men­set­nin­gen.