Med kreft på overtid

– Jeg er redd. Jeg gråter, og noen ganger hadde det vært enklere bare å dø.