I år 1114 ble Augustinerkorherrenes kloster grunnlagt. I dag driver det velstående klosteret St. Paul menighet i Bergen. Her videreføres en nesten tusen år gammel tradisjon når brødrene avlegger de evige løfter.
Kai Svellingen Flatekvål

Fra dette 900 år gamle klosteret styres den katolske menigheten i Bergen

For 900 år siden grunnla en markgreve et kloster for sin sønn. I dag styres den katolske menighet i Bergen fra samme kloster.
Av
Publisert