Flere fanger i Bergen fengsel har dukket opp til soning med medisinsk cannabis eller store mengder sentralstimulerende midler i sekken.

Et smutthull i loven har gjort det mulig for dem å ta med seg stoffene over grensen til Norge, etter å ha mottatt resept fra leger i utlandet.

Fengselslege Olav Ervik ser med bekymring på at stadig flere innsatte dukker opp med sterke medisiner de har hentet i utlandet.

Han mener at leger i andre europeiske land skriver ut medisiner som er ment for omsetning i det norske rusmiljøet.

– Jeg har sett resepter der utenlandske leger har forskrevet 650 milligram valium daglig til sine pasienter. Det er en dose som er helt umulig å bruke selv. Når man får med seg en måned forbruk inn i Norge, selges medisinen trolig videre, sier fengselslegen.

Smutthull

Det er Schengen-avtalen som gjør at det kan være lovlig å ta med seg narkotika til Norge.

I tillegg til at det er mulig å føre over grensen sentralstimulerende stoffer som valium og Subutex, som begge også kan fås på resept i Norge, gjør reglene det mulig å fullt lovlig krysse grensen med medisinsk cannabis, som slett ikke skrives ut av norske leger.

– Vi har et system med en EØS-lovgivning som gjør at de kan ta med seg medisin til én måneds personlig forbruk inn i landet hvis de er lovlig foreskrevet av en lege, sier avdelingssjef Øyvind Hafsøe ved Tollregion Vest-Norge.

Hans kollega, regionleder Åge Skår, forklarer hensikten med regelverket slik:

– Hvis du av helt legitime årsaker får utskrevet medisin i utlandet, så skal du slippe å kaste den i bosset når du kommer til Norge. Det er slike tilfeller regelverket er ment å omhandle, men så er det et regelverk som kan misbrukes, sier Skår.

Tollerne forteller at innførsel av sterkt vanedannende medisiner ofte gjøres fra Belgia.

Derfra kommer nordmenn med valium og LAR-medisinen Subutex.

Cannabis fra Nederland

Innførsel av medisinsk cannabis skiller seg fra disse legemidlene ved at det ikke lovlig kan utskrives av lege i Norge.

– Det er en konsekvens av regelverket at medisinsk cannabis, som ikke gis ut i Norge, på gitte strenge vilkår kan innføres legalt. Det er ikke veldig utbredt, men vi har hatt innførsler av det også til Flesland, sier Skår.

Han forteller at den medisinske cannabisen oftest er utskrevet av leger i Nederland.

– Det er strenge vilkår for innførsel, men vi er prisgitt at den også er skrevet ut i Nederland på strenge vilkår, sier Skår.

Tror turene er organisert

Fengselslege Ervik tror at det må være fortvilende for tollerne å stå hjelpeløse og se på at rusmisbrukere og langere tar med seg både narkotika og sterk medisin inn i landet.

Han er sjokkert over sine utenlandske kolleger, som skriver ut reseptene.

– Dersom en norsk lege hadde foreskrevet så store mengder med sentralstimulerende stoffer, hadde jeg øyeblikkelig meldt vedkommende til fylkeslegen som straks hadde tatt affære.

– Jeg tror legene i Belgia på en eller annen måte må tjene penger på å skrive ut så store kvanta. Noen ønsker åpenbart å tilfredsstille sine kunder.

Ervik sier at i motsetning til tollerne kan han som fengselslege ta fra innsatte alt de har med seg, selv om det er forskrevet på lovlig vis.

– For en liten stund siden var det to innsatte som hadde fått forskrevet hasj til medisinsk bruk av sin lege i Belgia. Denne medisinske behandlingen avsluttet jeg. Hasj er ikke et akseptert legemiddel i Norge.

Ervik har vært fengselslege i Bergen siden 2001. Han ser at smutthullet i regelverket utnyttet i stadig større grad.

– Noen reiser nok på egen hånd, men jeg tror nok det er organiserte turer fra Bergen, sier Ervik.

Han synes det er rart at ikke myndighetene har grepet fatt i problemet.

– Jeg har prøvd å ta det opp med fylkeslegen og stortingspolitikere, men ingenting er blitt gjort. Store mengder vanedannede medisin blir tatt inn i landet og solgt videre. Det bør stoppes snarest. Tollerne bør få myndighet til å beslaglegge den type medikament som er foreskrevet av doktor i utlandet, sier Ervik.

– Vi ser jo det igjen da en høy prosentandel av de innsatte har gjort kriminelle handlinger i ruspåvirket tilstand.