Festivalstemning: – Forsterker mistanken min om at skjenkestopp ikke er et godt korona-tiltak

– Dette kunne vi fortalt helsemyndighetene hvis de hadde giddet å spørre oss som faktisk har erfaring med dette, sier utelivskonge Tom Greni.