Det er nå, mandag 23. mars, elleve dager siden skoler og barnehager ble stengt landet rundt og arbeidstakere ble bedt om å jobbe hjemmefra så langt det lar seg gjøre.

Tiltakene varer i første omgang til 27. mars. Regjeringen har varslet at de vil informere om hvorvidt tiltakene forlenges i morgen, tirsdag.

Geir Bukholm fra Folkehelseinstituttet sier til Forskning.no at det ikke er sannsynlig at koronaviruset blir borte fra landet etter noen uker eller måneder med minimal sosial kontakt.

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien, sier Geir Bukholm, områdedirektør i avdeling for Ledelse og stab for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet til forskningsnettstedet.

Han forteller at de siste anslagene deres er at 40 til 60 prosent av befolkningen i Norge kan bli smittet i løpet av det neste året, det vil si over to millioner personer.

De strenge tiltakene som er satt inn har som hensikt å gjøre stigningen i antall smittede fra noen tusen til millioner så jevn som mulig. Dette for å sørge for at vi opprettholder kapasiteten i helsetjenesten for både de som blir alvorlig syke av korona, men også andre som trenger akutt helsehjelp, forklarer Bukholm.

Her kan du lese siste nytt om koronasituasjonen.

Tiltak over måneder

Bukholm understreker at det er politikerne som bestemmer hvilke tiltak som skal gjøres, men at ut fra et smittevernfaglig ståsted ser han for seg at de sterke virkemidlene vi bruker vil pågå i noen måneder fremover.

Deretter vil Folkehelseinstituttet trolig råde politikerne til å slippe opp på noen av tiltakene litt etter litt - fordi det blir flere smittede, og ikke færre.

Han forklarer til Forskning.no at når andelen smittede kommer over et visst nivå, har noen av tiltakene ikke lenger effekt, som karantene og å teste folk med milde symptomer.

– Vi vil fortsatt ha effekt av tiltak mot kontakt mellom folk, men også denne virkningen vil bli svakere etter hvert som vi når et metningspunkt, sier han til nettstedet.

– Lenge i isolasjon

Bukholm sier at han tror at skoler og barnehager kan åpne etter hvert. Det er fordi barn ser ut til å bidra lite med smitte og fordi det vil bli veldig viktig at så mange foreldre som mulig kan jobbe når mange må være borte fordi de er syke.

Han regner med at epidemien vil pågå i en stor del av 2020. I den perioden vil helsevesenet være presset. Verst blir det trolig for mennesker i risikogrupper som må leve isolert i lang tid, påpeker han.

Bukholm sier at det foreløpig er veldig vanskelig å si hvor mange som risikerer å dø av Covid-19.