I forbindelse med renoveringen av Nordnes skole, som sto ferdig til skolestart i fjor høst, kom det på plass en ny ballbane bak skolen.

For beboerne på Nykirkehjemmet var dette dårlig nytt, da banen erstattet benkene på den fine utsiktsplassen som var deres faste turmål.

Resultatet har imidlertid ikke blitt noen suksess for bydelens oppvoksende generasjon.

Blir ikke brukt

– Vi spiller aldri fotball her, for det er jo ingen fotballmål. Vi går heller til Nordnesbanen, sier Didrik (9).

Han og flere andre barn har dukket opp ved banen, siden BA skal skrive om den. Ingen av dem bruker banen på fritiden. De forteller at de heller ikke vet om noen andre som gjør det.

– Vi har vært her og spilt litt kanonball på SFO, men aldri ellers, sier Matilde (9).

– Jeg synes banen burde bli brukt til fotball. Og det hadde vært fint om det kom et nett, sånn at vi kunne spilt volleyball også, sier Elise (10).

Brukes til hundelufting

At det ble etablert en ballbane som ingen vil bruke, gjør barnas foreldre oppgitt.

– Vi ble kjempeglade da vi så på tegningene at det skulle komme en ballbinge, men dette er ikke hva vi ble forespeilet, sier Kjersti Helle, velforeningsleder i Nordnes skoles velforening.

– Her kunne det vært basketkurver, fotballmål og et volleyballnett som kan dras ut. De kunne også merket opp for lek eller trening. Kostbart hadde det ikke blitt, legger hun til.

Ville utløst støykrav

Lund og Laastad arkitekter laget skissene til det nye oppveksttunet. Faglig leder Svein Erik Lund forteller at ideen i utgangspunktet var en fotballbinge som skal kunne benyttes av Nordnes skoles elever, og som supplement til Nordnesbanen.

– Men det er forskjellige lydkrav til fotballbinge og ballbane. En fotballbinge har strengere lydkrav, og det måtte være tilhørende høye støyskjermer rundt, sier Lund.

Kompromisset var at bruken av banen ikke skulle bli definert.

Svarte nei til mål

Eivind Nævdal-Bolstad tok opp saken i forrige utvalgsmøte for barnehage, skole og idrett i bystyret.

På spørsmål om det kan settes opp mål på banen, var svaret fra byråd Endre Tvinnereim (Ap) negativt.

Han ville i stedet gjøre noe med skiltet der det står at dette er en ballbinge.

Han mente at merkingen «kan skape forventninger om at det skal anlegges en ballbinge med fastmonterte mål, slik det er gjort ved andre skoler i kommunen», svarte Tvinnereim, og oppga at han ville ta dette opp med Bymiljøetaten.

Men da BA stilte spørsmål om ballbanen til byråden mandag, var svaret tvert imot i Nordnes-barnas favør.

– Dette må vi ordne!

– Vi må sørge for at denne banen tas i bruk, og at det blir en bane som barna på Nordnes har lyst til å bruke. Jeg har bedt min avdeling om at det kan skaffes en basketballkurv, fotballmål eller lignende. Dette må vi ordne! sier Tvinnereim.

Det setter velforeningsleder Kjersti Helle pris på.

– Da blir vi glade! sier hun.

Høyres Nævdal-Bolstad puster lettet ut.

– Det er jo utrolig at dette er en sak som krevde politiske og byråkratiske ekstraomganger, men jeg er glad byråden nå bruker fornuften og fikser mål på Nordnes.