– Å bestemme over eget liv, også når man er gammel, er det verdighet handler om, sier han.

Legen har brukt det meste av sin yrkeskarriere på å gi syke og aldrende pasienter et bedre liv.

For dette arbeidet er han denne uken tildelt Omsorgsprisen, som deles ut av GC Rieber Fondene og Verdighetsenteret i samarbeid med Bergen kommune.

Utdelingen skjer i år digitalt på Søreide sykehjem. Se listen av de øvrige prisvinnerne nederst i saken.

20 ansatte

– For Stein B. Husebø er menneskets verdighet ukrenkelig. Det innebærer mulighet til et verdig livsløp helt til livet til slutt ebber ut. Verdighet er klippen vi kan bygge livet på, sier Christian Rieber, styreleder i GC Rieber Fondene.

Husebø startet et større prosjekt for gamle på slutten av 90-tallet. I 2008 ble Stiftelsen Verdighetsenteret opprettet, med ham selv som gründer.

Senteret har i dag rundt 20 ansatte og jobber med kompetanseheving i eldreomsorgen i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.


Etterutdanner helsepersonell

Flere tusen ansatte i eldreomsorgen har økt sin kompetanse innen akuttmedisin, palliasjon og frivillighet gjennom etterutdanning her.

Som anestesilege på Haukeland på 80-tallet jobbet Stein Husebø mye med smertebehandling.

– Vi så at pasienter med store smerter ikke fikk tilstrekkelig smertelindring. I 1984 åpnet vi smerteklinikken. Vi som helsepersonell må møte den enkelte med genuin nysgjerrighet. Vi må spørre oss - hvem er denne personen foran oss, sier Husebø.

Juryens begrunnelse

Juryen sier dette om Stein B. Husebø:

«Årets prisvinner har utført et banebrytende arbeid for en verdig alderdom, både i vårt eget land og internasjonalt. Han har kjempet for sentrale verdier i møtet med mennesker i livets siste fase: Nærhet, stillhet, åpenhet, trygghet og trøst. Hans kongstanke har vært et bedre og varmere samfunn. Og som sine viktigste medspillere har han valgt dem som har viet seg til innsats innen eldreomsorgen. Gjennom holdningsskapende undervisning har han fremhevet betydningen av tverrfaglig kompetanse på feltet.»

4000 kakestykker

Utdelingen skjer i år digitalt på grunn av koronapandemien. Den vises på sykehjemmene og alle sykehjemsbeboere får utdelt kake.

GC Rieber Fondene har bestilt 4000 bløtkakestykker som skal deles ut fredag.

Årets øvrige prisvinnere

Omsorgsprisjuryen har også utdelt disse prisene i 2021:

Førstepris: Helga Lorentzen, frivillig rådgiver ved Bergen Røde Kors sykehjem.

  • Der har hun jobbet for å skape mestring og glede gjennom musikk for beboere ved sykehjem. Hun tok blant annet initiativ til å utstyre alle sykehjemmets poster med piano, at hver avdeling fikk en musikkvogn og at det ble ansatt egne omsorgsmusikere for faste stunder med sang og dans.

Andrepris 1: Øyvind Lasse Høysæter har vært besøksvenn for Martin (80) siden 2004.

  • Da han gikk på besøksvenn-kurs var Øyvind eneste mann på kurset. Han er forbilde som kan inspirere flere menn til å bli besøksvenn, mener juryen. Frivillige besøksvenner bidrar til økt folkehelse ved regelmessige besøk hos eldre mennesker som føler på ensomhet.

Andrepris 2: Benedicte Nesslin-Lieske, avdelingsleder ved Søreide Sykehjem.

  • Får påskjønnelse for sin ledelse av sin sykehjemsavdeling. Sykefraværet er rekordlavt og de ansatte føler trygghet og samhold når de på jobb. Omsorgsprisjuryen fremhever betydningen av langsiktig oppbygging av tjenester og dyktige ledere for å lykkes med god eldreomsorg.