Gå til sidens hovedinnhold

Fingrene av fatet på Christinegård i Sandviken

Byggeprosjektet privatiserer og tar fra barn og unge i strøket et viktig lekeområde. Sandviken Kulturhistoriske Forening spør om dette er lovlig?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Nye Mulebanen» er drevet frem av en gruppe ildsjeler (gamlekarer) i idrettslaget Varegg. Prosjektets idé har vært en samlokalisering av idrettshall, parkeringshus og barnehage, som ledd i en ekspansiv finansieringsplan. Barnehagen er nå erstattet av kontorarealer for utleie. Dimensjonene på anlegget og konsekvensene for nærmiljøet er de samme. Bygningen er på fem etasjer med fotballbane på toppen. Kotehøyde på banen blir hevet med to meter fra dagens situasjon, som visuelt vil ha en svært dominerende virkning.

Miljøutfordringene for «Nye Mulebanen» er formidable: Multi-anlegget skal bygges i parken til det fredede lyststedet Christinegård, en grønn lunge i et ellers tettbygd boligområde, og kloss opp mot Fjellveien, som er en av byens aller viktigste «allmenninger» og blant våre mest elskede «postkortmotiv». Lyststedene fra 17- og 1800-tallet har et spesielt krav på vern.

I kommunens egen Kommunedelplan for Sandviken – Fjellsiden Nord heter det: «Restene etter lyststedene representerer sammen med de tekniske kulturminnene de fremste kulturminneverdiene i Sandviken. Når det gjelder lyststedene er det spesielt viktig å bevare det som er igjen avgårdenes hageanlegg, i tillegg til å sikre selve bygningen eller bygningsstrukturene. Christinegårds hageanlegg med lysthuset Mon Plaisir og Christinegård fjellstue bør som helhet få status som bevaringsområde».

Bergen kommune vil til de grader gå imot sine egne faglige anbefalinger hvis man tillater et utbyggingsprosjekt i Christinegårds park. Hva mener byantikvaren om saken?

Mulebanen har til nå vært et samlingssted til fri benyttelse for ballspill og lek, det vil det bli slutt på med det nye anlegget. Byggeprosjektet privatiserer og tar fra barn og unge i strøket et viktig lekeområde. Sandviken Kulturhistoriske Forening spør om dette er lovlig?

Plan og bygningsloven er helt klar: For å styrke barn og unges rettsstilling skal det skaffes «fullverdig erstatning» ved omdisponering av friområder som er i bruk eller egnet for lek. At et slikt avbøtende tiltak mangler i Vareggs utbyggingsplaner, tilsier etter vårt syn at forslaget må trekkes tilbake.

Fiks retorikk og fine arkitekttegninger kan ikke dekke over at «Nye Mulebanen» er et fremstøt for den organiserte idretten og ikke for beboerinteressene i bydelen. Gitt anleggets dimensjoner og den økte biltrafikken det fører med seg, vil nærområdet i Mulen oppleve store negative miljøkonsekvenser av tiltaket. Vi minner om at Varegg bare er gjest i Mulen, på kommunal grunn.

Sandviken Kulturhistoriske Forening vil be Bergen kommune om å finne løsninger for idrettslagets behov andre steder enn i det sårbare kulturminnemiljøet rundt Christinegård. At man samtidig må forkaste driftsmodellen med parkeringshus og kontorutleie som har fått «Nye Mulebanen» til å ese ut over alle grenser, sier seg selv.

Les også

Naboene protesterer: Ønsker ikke hallen

Kommentarer til denne saken