– Det er en umulig oppgave å detaljforklare enkelttransaksjoner som ligger flere år tilbake i tid, skriver Finnes i uttalelsen.

Uttalelsen har han delt opp i flere temaer: handel i pandemitid, jobben i Norsk Industri, øvrige transaksjoner/spørsmål og aksjehandlene i Sveits.

Mye tid

Når det gjelder pandemitiden, avviser Finnes at han på noe tidspunkt er blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger som kan betegnes som innsideinformasjon.

– Det er ikke noe sammenfall mellom oljeskattepakken og mine handler, og jeg hadde ikke på noe tidspunkt kjennskap til sensitiv informasjon relatert til dette.

– Jeg hadde ingen innsideinformasjon om at regjeringen 10. september 2020 skulle varsle mulige koronainnstramminger.

Han forklarer at han tilbrakte store deler av tiden på hjemmekontor alene, og at han hadde mye tid til rådighet, som etter hvert i økende grad ble benyttet til å bedrive aksjehandel.

– Burde konfrontert før

Høyre-leder Erna Solberg har innrømmet at hun burde konfrontert ektemannen Sindre Finnes om aksjehandelen tidligere. Tirsdag la partiet ut en tidslinje om saken.

– Formålet med denne tidslinjen er å gi en ærlig og usminket versjon av hva partiet og jeg foretok oss, fra den første henvendelsen fra E24 om denne saken kom 30. august og fram til pressekonferansen fredag 15. september da oversikten over Sindres aksjehandel ble lagt fram. Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere.

Det sier Høyre-leder Erna Solberg i en pressemelding i forbindelse med framleggelsen av tidslinjen for Erna Solberg og Høyres befatning med saken om Finnes’ aksjehandler.

Solberg sier at hun ba Finnes om å lage listen 8. september, tre dager før valget.

– Samme dag sa jeg i Dagsrevyen at omfanget av Sindres aksjehandel var større enn jeg tidligere var kjent med. Det var derfor viktig for meg å få en komplett oversikt før jeg igjen uttalte meg om saken og spørsmål om min habilitet.

Ifølge Høyre-lederen var det for henne helt utenkelig på dette tidspunktet at omfanget skulle være så stort eller at det kunne påvirke min habilitet som statsminister.

– Jeg fikk ikke mer informasjon om aksjehandelen før jeg fikk se deler av dokumentasjonen om kvelden 12. september og den fullstendige oversikten om kvelden 13. september.