Flere bør gå av

BA mener at både politimester Geir Gudmundsen (til .v)  visepolitimester Gunnar Fløystad og påtaleansvarlig Sidsel Isachsen bør gå av som følge av Monika-saken. Arkivfoto: BA

BA mener at både politimester Geir Gudmundsen (til .v)  visepolitimester Gunnar Fløystad og påtaleansvarlig Sidsel Isachsen bør gå av som følge av Monika-saken. Arkivfoto: BA

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Politiets håndtering av Monika-saken var straffbar. Derfor bør flere ledere i Hordaland politidistrikt byttes ut.

DEL

LederOnsdag presenterte Spesialenheten for politisaker sin konklusjon etter å ha gjennomgått Hordaland politidistrikts håndtering av den såkalte Monika-saken. Dommen er knusende. Både en kollektiv, systematisk svikt og feil begått av enkeltpersoner gjorde at varsleren Robin Schaefers rapport ikke ble behandlet slik den skulle. Politidistriktet er ilagt en foretaksstraff på 100.000 kroner.

Politiet i Hordaland har utvist så grov uforstand i tjenesten at det var straffbart. Følgelig bør ikke ledelsen bli sittende. Politidistriktet har behov for en helt ny ledelse for å gjenreise tilliten. Som kjent har Riksadvokatens arbeidsgruppe konkludert med at det ble gjort en rekke alvorlige feil i etterforskningen. Når det i tillegg er klart at politidistriktets håndtering av saken var straffbar, må de ansvarlige lederne byttes ut.

Politimester Geir Gudmundsen valgte å tre midlertidig til side da innholdet i Robin Schaefers bok ble kjent. Men det har vært gjort så mange graverende feil på så mange nivåer i denne saken at det ikke er tilstrekkelig for gjenreisingen av politiets tillit at politimesteren byttes ut. Også visepolitimester Gunnar Fløystad og påtaleansvarlig Sidsel Isachsen bør gå.

Politiet må ikke bare gjenreise tilliten i Hordaland. Politireformen innebærer at den fremtidige ledelsen på politihuset i Bergen på sikt også får ansvaret for Sogn og Fjordane. I vårt nabofylke i nord er det allerede stor skepsis til en sammenslåing av de to politidistriktene. Skal det være noen som helst mulighet for å bygge tillit i hele det nye politidistriktet, kan det ikke skje med ledere som sitter skandalebefengt igjen etter den kvalitativt elendige og – viser det seg – ulovlige håndteringen av Monika-saken.

«Vi kan ikke endre fortiden, men vi kan gjøre noe med fremtiden». Ordene tilhører konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt, og ble fremsatt på en pressekonferanse onsdag. For å sørge for at politiet gjenvinner tilliten i fremtiden, må de ansvarlige for den kollektive systemsvikten ta et kollektivt ansvar og trekke seg.

Spesialenheten finner ikke grunnlag for å straffe enkeltmedarbeidere i politidistriktet. Straffen på 100.000 koner gis som følge av svikt i systemet. Nettopp fordi ingen enkeltpersoner straffes, men hele organisasjonen og systemet utsettes for sterk kritikk, bør flere ansvarlige i ledelsen byttes ut. Normalt sett er det topplederen som må tre til side når det begås alvorlige systemfeil. Til syvende og sist er dette topplederens ansvar. Men denne saken er så alvorlig at Geir Gudmundsen bør ta flere ledere med seg ut døren når han går.

Først da kan tilliten til Hordaland politidistrikt gjenreises.

Det har vært gjort så mange graverende feil på så mange nivåer i denne saken at det ikke er tilstrekkelig for gjenreisingen av politiets tillit at politimesteren byttes ut.