Flere er bekymret for manglende parkeringskapasitet i Åsane

Åsabuer, flere politikere og nærliggende kjøpesentrer er bekymret over parkeringsplanene for den nye idrettshallen. Byrådet tviholder imidlertid på at 175 parkeringsplasser er nok.