En gjenvinningsstasjon ligger kanskje ikke i nærheten av der man bor. Derfor har Bir de siste årene prøvd ut nye henteruter for farlig avfall. I fjor var det Arna bydel som fikk besøk av de to mobile lastebilene fra Bir.

Lengre stopp

Testen falt heldig ut, og derfor blir opplegget nå permanent på østsiden av Ulriken.

– Og etter at bilene ble rigget om i fjor, er det nå blitt lengre stoppetider på hvert sted, og våre ansatte får bedre tid til hver enkelt kunde, forteller Tina Skudal hos Bir.

Tidligere sto gjerne kundene i kø, før bilene ankom – og alt skjedde i full fart. Nå vil en og få tid til å spørre kundene, hvis det er behov for å vite mer om hva de ønsker å levere fra seg.

I Arna bydel hadde det vært dårlig med leveringsmuligheter helt til Bir dukket opp i fjor.

– Da kom vi til både Indre og Ytre Arna og til Trengereid. Og de miljøbevisste arnabuene visste å benytte seg av tilbudene.

– Og denne høsten blir altså dette opplegget permanent?

– Ja, og vi kjører både 21., 23. og 27. september. Først til Trengereidsvingane og så Lone skule. Så blir det i Ytre Arna og Peter Jebsens vei og Arna stadion to dager senere. Til sist blir det så Arnatveitvegen og Garnesvegen.

Men det å kunne kvitte seg med farlig avfall, har og vært et sterkt ønske hos beboere i Bergen vest – og ved inngangen til mørketiden, går nå Bir løs på et nytt testområde.

– Nå blir det mulig å levere på bilen vår, når den står ved Laksevåg brannstasjon og ved Esso-stasjonen i Loddefjordveien den 29. september – og så byr sjansen seg også dagen etter, da ved Vadmyra skole og ved Extra-butikken i Mathopen.

Om dette virker interessant, finner du mer informasjon inne på Birs hjemmeside.

Der vil en og finne alt en trenger å vite om farlig avfall og hva som regnes som farlig avfall.

– Har dere inntrykk av at bergenserne er blitt mer miljøbevisste med årene?

Blitt flinkere

– Absolutt. På oss virker det som at folk ikke lenger heller malingsrester i avløp. og skjønner hvor farlig det er for miljøet om de gjør det. Og jeg synes det er veldig kjekt å være med bilene våre rundt på de enkelte stedene. Folk virker direkte glade når vi kommer, og vi får mange koselige tilbakemeldinger.

Over vinteren blir vårruter som normalt.

At folk stort sett rydder på loft og i kjellere om våren, er nok fortsatt tilfelle, men Bir merker at ønsket om kvitte seg med farlig avfall blir mer og mer «helårs».