– Hun sa ja til å være gudmor for et skip som skal ha navnet «Bergen» i hekken. Dette følger det en del representasjonsoppgaver og plikter med, sier Skansen.

Han mener at det var ordførerens plikt å dra til verftet for å sjøsette det, og hun ble invitert til å delta på dåpsferden umiddelbart etter dåpen.

– Jeg ser ikke på det som en gave, men som en forpliktelse hun har påtatt seg i det hun har påtatt seg vervet som gudmor, sier Skansen.

Takket selv nei

Fredag omtalte BA at Trude Drevland og havnedirektør Inge Tangerås begge fikk et tredagerscruise fra Bergen til Oslo etter dåpen i Vågen, 17. mai.

Skansen poengterer at de diskuterte saken i forkant av dåpen internt i rådhuset, også med bystyrets kontor sin administrasjon.

– Det var klarert og diskutert med bystyredirektøren. Men det er også slik at det var flere politikere som var invitert til dåpsferden, politikere som takket nei. Jeg var en av dem.

– Årsaken er at siden jeg er politiker, uten å ha en representasjonsrolle, kan havne i en habilitetsskvis dersom vi skal ha med dette rederiet å gjøre på politisk plan i Bergen.

Han mener det er annerledes for ordfører Drevland, som var gudmor.

Ektefellen med

– Det er en jobb hun gjør som ordfører for å representere Bergen som er skipets hjemmehavn.

– Ja vel, men ektefellen var også med på jobben der alt av mat og drikke var inkludert?

– Rederiet inviterte alle sine forretningsforbindelser med sine ektefeller. Når rederiet gjør dette, er det ikke mer enn rett og rimelig at også ordføreren følger dette. Det er etikette, svarer Skansen.

– Men hun sier selv at hun vil registrere turen i gaveregisteret?

– Grunnen til at ordføreren registrerer denne dåpsturen i gaveregisteret er av forsiktighetsgrunner, svarer Skansen.

Han mener at dersom «bremsene settes på» slik at gudmor Drevlands minicruise defineres som en gave, da er det betydelig færre oppgaver som ordføreren kan gjøre.

Han trekker frem ordførerens reise til sjømatmesser i Europa og oljemesser i Houston.

– Er ikke det litt likt, og skal ikke byens ordfører kunne representere byen på slike arrangementer spør Skansen og føyer til:

– På Festspillene betaler vi politikere verken for å spise eller se stykket, men får bespisning og har samtaler og mingler med Festspillenes sponsorer og mange andre fra byens nærings- og samfunnsliv. Blant annet hadde jeg en hyggelig samtale med din sjef. Det er trist hvis vi som politikere skal låse oss inn på kontoret, mener gruppelederen.

– Men begge disse tingene har vel litt mer karakter av jobb og representasjon enn å være om bord et cruiseskip med ektefellen i noen dager?

– Ja, men det er spørsmål om hvor grensene skal gå. Jeg mener, og bystyrets kontor mener, at hun ikke har trådt over noen

– Det hele er vel også at pressen og kritikerne anser dette som gave, mens vi anser det som ordførerens representative oppgaver og jobben hun skal og er satt til å gjøre.

Havnesjef på tur

– Du sier at du ville blitt inhabil dersom du var med videre. Hva da med havnesjef Inge Tangerås som skal forhandle med rederiet og legge til rette for næringen fremover?

– Det er nok nærmere en slik grense, men han oppfatter at han gjør en jobb. Det har han mye rett i, men hvilken representasjonsrolle han har som havnesjef på en dåpstur kan man nok stille spørsmål ved, sier Skansen.