Kommuneoverlegen i Bergen har ikke skrevet under kronikken der 125 kommuneoverleger i Norge går ut mot at regjeringen kort tid før sommerferien deres begynner har prioritert seg selv og stortingspolitikerne frem i vaksinekøen.

Det gjør de mens det fortsatt er folk i risikogruppene, mange sykepleiere og annet kritisk viktig helsepersonell som venter på vaksinen, skriver legene i innlegget i VG.

Medisinsk fagsjef og påtroppende kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, sier til BA at innlegget har sirkulert i sosiale medier.

– Det er ikke noe vi eksplisitt har fått oversendt for vurdering. Så det har rett og slett ikke vært vurdert om vi skulle eller ikke skulle tilslutte oss dette.

Vanskelig å forstå

Hansen trer formelt inn i stillingen som kommuneoverlege fra 1. juni. Han vedgår at han synes prioriteringen til regjeringen er underlig.

– Jeg synes at det er vanskelig å forstå de omdisponeringene av vaksiner som er kommet nå nylig. Både at regjerings- og stortingspolitikere skal prioriteres, og at man tilgodeser kommuner som hadde høye smittetall for en tid tilbake med flere doser, sier han, og legger til:

– Vaksinering beskytter mot smitte i fremtiden, ikke smitte i fortiden. Og fremtidige smittetall kjenner man ikke, så mye taler for at man burde holdt fast på den eksisterende strategien der alle kommunene fikk like stor andel.

Hansen mener at når regjeringen først legger vekt på høy smitteforekomst ved vaksinefordeling, burde det gjelde alle kommuner med høyt smittetrykk over tid, ikke bare dem sentralt på Østlandet.

I Bergen ønsker fagforeningen i politiet at operativt mannskap blir prioritert for vaksinering.

Mange takker nei

En rekke politikere takker nei til vaksinen som tilbys stortingsrepresentanter. Flere reagerer på at de folkevalgte prioriteres i vaksinekøen.

Regjeringen varslet i forrige uke at stortingsrepresentantene var blant dem som skulle prioriteres i vaksinekøen og vil motta vaksine onsdag og torsdag denne uken. Beslutningen er møtt med kritikk og en rekke politikere har nå takket nei til sin vaksine.

Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, Siv Jensen, Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes er blant dem som heller venter på tur.

– Jeg har bestemt meg for å takke nei til dette tilbudet. Men jeg har selvsagt respekt for at folk velger annerledes, skriver Listhaug i en kommentar til NTB.

– Underlig

– Jeg har full forståelse for dem som takker ja til tilbudet. Personlig har jeg valgt å takke nei til tilbudet fra regjeringen, sier Vedum til Dagbladet.

– Vi tenker det er underlig at dette tilbudet kom nå, og at Stortinget ikke ble konsultert i forkant. Jeg har forståelse for at andre grupper i mer utsatte yrker reagerer på regjeringens beslutning, skriver Lysbakken i en sms til VG.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til VG at beslutningen om å la stortingsrepresentanter gå foran i vaksinekøen ikke er et faglig råd fra dem.

Stortinget vil ikke svare

Det er uklart hvor mange av stortingsrepresentantene som takker ja til tilbudet, og Stortinget vil ikke gi opplysninger om dette.

– Ettersom dette handler om helsemessige opplysninger knyttet til den enkelte representant, og antallet kan gi grunnlag for identifikasjon av den enkelte, kan vi ikke gi ytterligere informasjon om antall representanter som har takket ja eller nei til tilbudet, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til TV 2.