Gå til sidens hovedinnhold

Flere søker til yrkesfag: – Ventet og ønskelig

Det er en liten nedgang i antall søkere til videregående skoler i Vestland fylkeskommune. Flere av dem som har søkt, velger yrkesfag.

Det er klart etter en opptelling av antall søkere til videregående utdanning som er kommet inn til Vestland fylkeskommune innen søknadsfristen 1. mars. Assisterende fylkesdirektør ved avdeling opplæring og kompetanse, Bekka Skaasheim, er ikke overrasket over utviklingen.

– Behovet for fagkompetanse er stort i arbeidslivet. Også fra nasjonalt hold har det vært arbeidet for en vridning over mot yrkesfag. Så dette er både ventet og ønskelig, sier hun i en kommentar til BA.

I alt er det kommet inn 20.233 søkere med såkalt ungdomsrett. Dette er en nedgang på rundt 200 fra i fjor, ifølge en pressemelding fra Vestland fylkeskommune.

Av søkerne er det 56 prosent som har yrkesfag som førstevalg. Dette er en økning fra 54 prosent fra i fjor.

Flere til naturbruk

I yrkesfaglige utdanningsprogram er det flere som ønsker seg til utdanningsprogrammet naturbruk. Der er økningen 60 søkere. Det er også en viss økning i de øvrige yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Unntaket er elektro og datateknologi samt restaurant- og matfag.

Til elektrofag er det en nedgang på 35 søkere. Til restaurant- og matfag er antall søkere redusert med seks.

Flere linjer med stor nedgang

Også antall søkere til musikk, dans og drama er redusert. Der er det 110 færre søkere sammenlignet med søkertallene i 2020.

Det samme gjelder for søkertallet til medier og kommunikasjon. Der er nedgangen på 80 søkere.

Til studiespesialisering er søkertallet omtrent som i fjor.

I alt har 2183 søkere med ungdomsrett søkt til opplæring i bedrift. Det er 111 flere søkere enn det var i fjor.

Tilpasse tilbudet

Den noe lavere interessen for musikk, dans og drama, er resultat av trender, mener assisterende fylkesdirektør Skaasheim. Usikkerhet knyttet til mulig nedleggelse av slike tilbud ved videregående skoler, tror hun ikke har hatt effekt på søkerinteressen.

– Dette ble avklart i god før søknadsfristen gikk ut. At tilbudet ble opprettholdt var godt kjent for søkerne før søknadsprosessen startet, sier hun.

I fortsettelsen vil avdeling opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune starte arbeidet med å tilpasse undervisningstilbudet til søkermassen. Dette arbeidet vil ende opp i en politisk sak der forslag til justering av opplæringstilbudet skal legges frem for politikerne.

– Det kan bli justeringer i utdanningsprogrammet ut fra kapasiteten til de ulike utdanningsinstitusjonene. Dette er noe vi skal se nærmere på når vi går grundigere inn i søkertallene, sier Skaasheim.

Forslaget skal behandles i hovedutvalg for opplæring og kompetanse 27. april.

Kommentarer til denne saken