Etter at TV 2 publiserte saken om Maren Walvik Johnsen som opplevde at resultatene fra celleprøvene hennes ble feiltolket, har jordmødre og gynekologer i Bergen merket en vesentlig økning i antall henvendelser.

Jordmor Kjersti Pettersen holder til på Bambus familieklinikk på Skjold.

I januar har hun mottatt en tredobling i antall timebestillinger.

– De fleste som tar kontakt er unge jenter som fyller 25 i år og skal ta sin første celleprøve gjennom det nasjonale screeningprogrammet. Det er også snakk om eldre kvinner som har utsatt å ta prøven, forteller hun.

Pettersen synes det er hyggelig med den store pågangen, men tror mye skyldes at mange er blitt mer bekymret enn de trenger å være etter sakene som har kommet frem i media den siste tiden.

Hun bruker en del tid på å berolige kvinner.

– Hvis man er over 25 år og ikke opplever symptomer eller endringer, skal man kunne stole på resultatet av celleprøven. Dersom man opplever endringer bør man likevel oppsøke lege, sier hun

Gode grunner bak anbefalingene

Kirsten Øvergaard Hope jobber som gynekolog ved Klinikk Hausken i Bergen.

Hun forteller at de har merket en økning i antall henvendelser og at disse ofte kommer fra kvinner i midten av 20-årene. Hun informerer om at det er gode grunner for at kvinner under 25 ikke anbefales å ta rutinesjekk av celleprøver.

– Det er relativt vanlig med celleforandring hos kvinner under 25 år, men dette er gjerne noe kroppen bekjemper på egenhånd. Det tar vanligvis mer enn ti år fra man blir smittet med HPV-virus til man kan utvikle kreft. Man har ikke sett noen forebyggende effekt mot livmorhalskreft med masseundersøkelse av kvinner under 25 år. Risikoen blir derfor at konisering blir gitt til kvinner som egentlig ikke har behov for det, sier hun

Konisering er et inngrep som gjøres for å hindre at celleforandringer utvikler seg til livmorhalskreft. Det går ut på at en liten del av livmorstappen fjernes.

Hope er tydelig på at konisering er et trygt inngrep og at de aller fleste har helt normale svangerskap og føder til termin selv om de har gjennomgått behandling. Overbehandling kan likevel være et problem.

– Dersom veldig mange unødvendig får utført konisering vil det totalt være litt flere som opplever komplikasjoner med senabort og tidlige fødsler.

Vil unngå unødvendig konisering

Yngvild Skåtun Hannestad arbeider som gynekolog på Bergen Spesialistsenter.

Der kommer pasienter etter henvisning fra fastlege og de har derfor ikke kjent på den samme økningen i timebestillinger.

De har likevel merket pågang på telefon fra kvinner som lurer på om de bør ta nye celleprøver, eller har spørsmål om livmorhalskreft.

Hannestad legger til at Livmorshalsprogrammet har relativt nye retningslinjer som skal hindre unødvendig konisering.

– Det blir gjort en vurdering der man tar hensyn til alder, type HPV-virus og grad av celleforandringer. Dersom pasienten er ung og barnløs venter man gjerne litt med konisering, men følger pasienten tett opp og ser om celleforandringene går over av seg selv.

Dersom det viser seg at konisering likevel er nødvendig, er man ekstra nøye med å fjerne nok vev til å fjerne celleforandringene, men samtidig så lite som mulig av livmorhalsen for å minimere muligheten for bivirkninger.

Under 25 år

Jordmor Kjersti Pettersen opplever at kvinner i begynnelsen av 20-årene ønsker celleprøver.

De får da beskjed om at det ikke er anbefalt hvis man ikke har symptomer på livmorhalskreft, som for eksempel vedvarende smerter, blødninger ved samleie, unormal utflod og blødninger.

– Da takker de for informasjonen og sier at de vil ta kontakt igjen når de er 25 år.