Flere vil være skeptisk til kulturarrangementer lenge etter at pandemien er over

Selv om tiltak og restriksjoner er fjernet, svarer flere at de vil vente seks måneder med å delta på kulturarrangementer.