Tidligere i år ble det kjent at JCDecaux vant kontrakten om å dekke busser og bybanen i Bergen med reklame. Det var fylkesrådmannen som tildelte kontrakten og det skapte politiske reaksjoner.

SV demonstrerer mot byreklame 

Hordaland SV mente fylkesrådmannen ikke hadde mandat å tildele selve kontrakten og satte spørsmål om lovligheten av dette vedtaket. De mente det må politisk godkjenning til, og de fikk viljen sin. 

I dagens møte i fylkesutvalet ble saken diskutert. 

Prøvde å utsette saken

Som ventet gikk flertallet (Frp, H og V) inn for å godkjenne kontrakten, Opposjonen (Ap, SV, Sp og KrF) prøvde både å utsette saken, å avvise kontrakten og å begrense hvilken reklame som skal benyttes. Alle forslagene ble nedstemt.

Arbeiderpartiet Nils-Olav Nøss er provosert over at denne saken blir presset igjennom like før valget på denne måten.

– Jeg mener flertallspartiene selger sjelen for det som er knapper og glansbilder. 6 millioner kroner per år er langt under det de samme partiene tidligere har sett for seg, de har operert med mellom 10 og 16 millioner per år i tidligere utredninger og budsjettforslag. Avtalen binder oss til tvangsreklame i kollektivtrafikken frem til 2022, uten at innbyggerne får mulighet til å påvirke dette gjennom å bruke stemmeseddelen. 

Han er også kritisk til at saken i sin helhet har vært unntatt offentlighet frem til behandling.

BA ba om innsyn i saken onsdag morgen, men mesteparten av saken ble gjort tilgjengelig før torsdag morgen.

– Det blir argumentert med at mesteparten av saksunderlaget er kjent fra før, men dette er med på å kneble den offentlige debatten når saken ligger som lukket på nettsidene til fylkeskommunen, sier Nils-Olav Nøss fra Arbeiderpartiet.

Han sier at Ap vil kreve lovlighetskontroll knyttet til hemmelighold av saksutredningen og den sladdede kontrakten knyttet til saken i dette møtet.

Har solgt reklame på buss og bybane for 45,5 millioner