Tirsdag kveld ble det fullstendig kaos ved taxidepotet på Flesland.

Årsaken var at flere taxisjåfører gikk til aksjon og sperret veien for de andre.

– Ingen taxier slipper inn eller ut. Inne på depotet står det 60 biler som ikke kommer ut. Det er flere titalls sjåfører som sperrer veien, sier BAs reporter som var på stedet i 21-tiden.

Det var svært hissig og amper stemning.

– Det er ikke mulig for passasjerer å få taxi fra Flesland for øyeblikket. Taxitransport er et viktig fremkomstmiddel til og fra flyplassen, og vi håper det løser seg snart, sa lufthavndirektør Aslak Sverderup ved Bergen lufthavn Flesland.

Klokken 2130 var aksjonen over og trafikken gikk igjen som normalt.

Krangler om oppkallingssystem

Det var en stund uklart hva aksjonen dreide seg om, men sjåfører BA har snakket med på stedet forklarer at frustrasjonen bunner i oppkallingssystemet.

– Dette er blodig urettferdig, sier taxisjåfør ved Norges Taxi, Karl-Magnus Forland til BA og legger til;

– Alle som kjører inn på flyplassen betaler en avgift for hver tur. Nå blir jeg holdt igjen her mot min vilje, men jeg er i utgangspunktet enig i det sjåførene aksjonerer mot.

(Saken fortsetter under bildet)

Krangelen handler en ny modell for fremkjøring som ble innført i høst. Modellen går ut på at det til enhver tid skal være en representant fra hvert selskap tilgjengelig for passasjerene, fremfor «først inn, først ut-prinsippet».

Sjåfører fra andre selskap mener dette gir en fordel til Bergen taxi.

– Nå har vi diskutert dette lenge. Nå er det nok, sier taxieier i Norges Taxi, Naveen Shaheen.

Politiet rykket ut

Også politiet ble tilkalt.

– Vi har fått klager fra noen sjåfører om at andre sjåfører sperrer veien. Det er dårlig stemning på stedet, og det skal være uenighet taxisjåførene seg imellom. Hva konflikten går ut på kan ikke vi svare på, men vi har to patruljer på stedet for å sikre at konflikten ikke eskalerer, sier politiets operasjonsleder Bjarte Rebnord.

– Kjenner til aksjon

Jan Valeur er daglig leder i Bergen Taxi og har representert Norges Taxiforbund i arbeidet med taxisystemet på Flesland.

Han bekreftet overfor BA at han kjenner til at det har vært en slags aksjon på Flesland tirsdag kveld. Han sier han ikke er så sikker på at Bergen taxi får noen fordel foran de andre.

– Jeg uttaler meg på vegne av Norges Taxiforbund. Jeg har sittet i et utvalg med dem og Avinor der vi har kommet frem til fremkjøringsmodellen vi bruker. Bakgrunnen for modellen er at kundene skal ha fritt valg mellom taxiselskapene, sier han.

– Skal ha valget

Han forteller at ideen med fremkallingssystemet er at det til enhver tid skal finnes taxier fra alle seks taxiselskapene på Flesland. De tre største selskapene skal ha to tilgjengelige biler, de tre andre én bil.

– Om det er dette som er bakgrunnen for aksjonen i dag, handler det om at noen taxieiere er uenige i fremkjøringsmodellen. Men det står i modellen som Taxiforbundet og Avinor har blitt enige om at kundene skal ha fritt valg mellom selskapene, påpeker Valeur, og legger til:

– Hele metodikken er etablert for kundenes valgfrihet.

– Må akseptere det

Valeur tilkjennegir at det til visse tidspunkt av døgnet kan hende at Bergen taxi kalles frem foran de andre, men:

– Det kan også være motsatt. Det må taxiselskapene akseptere på grunn av kundenes valgfrihet. Vi må være ydmyke for at kundenes valg er førende. Det er slik et marked skal fungere, tenker jeg, sier han.

Etter at aksjonen var over, ble BA stående utenfor flyplassterminalen for å observere kundene. Av omkring 20 personer som kom for å ta taxi, var det bare én som bevisst valgte Bergen Taxi. De resterende valgte den første tilgjengelige taxien.

En valgte altså å takke nei til tilbud om taxi fra et annet selskap og heller vente på Bergen taxi.

På spørsmål fra BA om hvorfor, svarer han:

– Det er fordi jeg har god erfaring med Bergen Taxi.

– Absolutt ikke greit

Valeur er langt fra fornøyd med måten taxisjåførene har fått utløp for sin frustrasjon på:

– På vegne av Norges Taxiforbund og næringen, tenker jeg at kundene aldri skal lide på grunn av intern frustrasjon. Det er kundene vi lever av, og vi må sikre at det er nok taxikapasitet på Flesland, sier han, og legger til:

– Det er absolutt ikke greit å aksjonere på en slik måte.

– Vil dette få noen konsekvenser for sjåførene som har vært involvert i aksjonen?

– Det viktigste nå er at vi løser dette med tanke på kundenes behov, så må de enkelte taxiselskapene følge opp dette med sine sjåfører og drosjeeiere.