Gå til sidens hovedinnhold

Flest har fått erstatning etter koronasmitte på sykehus i Bergen

Etterlatte har fått erstatning etter fire dødsfall som følge av koronasmitte på sykehus i Bergen.

Ifølge ferske tall fra Norsk pasientskadeerstatning har totalt 83 pårørende etter beboere og pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus i Norge har fått erstatning.

Blant sakene som gjelder dødsfall smitte på sykehus, skjedde fire av totalt åtte saker der etterlatte har fått medhold på sykehus i Bergen, opplyser kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning Øystein Solvang til BA.

Det vil si at alle sakene der det er gitt medhold etter smitte på sykehus i Vestland fylke har skjedd på Haukeland sykehus eller Haraldsplass diakonale sykehus.

– Alle de som døde var over 70 år gamle, forteller Solvang.

Ifølge Helse Bergen er det ikke flere tilfeller av pasienter som har blitt smittet på sykehuset enn disse fire på Haukeland.

Dekker begravelsen

De etterlatte har fått utbetalt mellom 49.000 og 98.000 kroner.

– Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med er å dekke utgifter de har i forbindelse med dødsfall og eventuelt tap av forsørger, sier Solvang.

Ni saker som gjelder sykehuspasienter som har blitt smittet av korona mens de har vært innlagt for helt andre lidelser er fortsatt til behandling.

Også alle sakene som gjelder dødsfall etter smitte på sykehjem i Vestland fylke har skjedd i Bergen, sier kommunikasjonssjefen.

16 av 17 saker de har fått inn så langt, har fått medhold. En sak er fortsatt til behandling.

– Det etterlatte har i sakene har fått utbetalt mellom 40.000 og 100.000 kroner, sier Solvang.

Lavere terskel

Pasienter eller deres etterlatte får erstatning fordi det er sannsynlig at pasienten ble smittet på sykehus eller sykehjemmet, forklarer Solvang.

– Det er ikke nødvendig å bevise at sykehuset eller sykehjemmet ikke har fulgt retningslinjene eller ikke hadde gode nok smittevernfaglige tiltak. Terskelen for å bli tilkjent erstatning er lavere ved koronasmitte enn for eksempel feilbehandling på sykehus, sier han.

Viktig for etterlatte

I snitt har etterlatte fått 64.000 kroner i erstatning. Det største enkeltbeløpet til nå er på 230 000 kroner, skriver Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.

I saker der den smittede overlever og selv søker erstatning, skal erstatningen dekke økonomisk tap og eventuell varig skade som gir rett til erstatning for tapt livskvalitet, også kalt menerstatning.

– De fleste som kontakter oss har mistet mor eller far som var i kommunal pleie. Det er ikke snakk om store beløp, men etterlatte forteller oss at erstatningsutbetalingen likevel er viktig for dem, sier Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE, i pressemeldingen.

De fleste kravene etter smitte på sykehus har kommet fra pårørende etter dødsfall, men også fra pasienter som overlevde smitten, opplyser NPE.

– Det er grunn til å anta at langt flere er smittet på sykehus enn de som har søkt om erstatning. Vi må være sikre på at pasienter og etterlatte får den informasjonen de har krav på av helsetjenesten, sier Jørstad i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken