Kommunen mangler oversikt over eiendommer i flomfare

– Det er behov for å lage flomkart for andre vassdrag, men NVE har ikke hatt kapasitet til å utføre dette.